کد خبر:2460
پ
A50-m

شماره جدید نشریه آینه میراث (پیاپی 50) منتشر شد

نشریه آینه میراث- دو فصلنامه ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون- دوره جدید، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391 (پیاپی 50)- دارای مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ميراث مكتوب- نشریه آینه میراث- دو فصلنامه ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزه متون- دوره جدید، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391 (پیاپی 50)- دارای مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فهرست مطالب

سخن مدیر مسئول 3
انيس‌العاقلين ملاميرقاري گيلاني و نسخه‌هاي آن / نازیلا ابویی مهریزی 5
نقدِ تصحيح، تنقيح، ويرايش و مقابله دستور الكاتب في تعيين المراتب / علي‌اكبر احمدي داراني 27
رستخیز ناگهان؛ نقش صناعات صوری در مثنوی معنوی/ فرزاد اقبال 47
اویم ایوک؛ کهن‌ترین فرهنگ ایرانی / محمود جعفری دهقی 65
تحليل شرح مثنوي مير نورالله احراري و مقايسۀ آن با شروح ديگر / حسن دشتی 79
كه چو خوش بنگري اي سرو روان…/ علی صفری آق‌قلعه 107
اشعار نويافتۀ كمال اسماعيل / محمدرضا ضیاء 133
کتاب ارشاد عبدالله قلانسي و نکاتی در بارۀ آن / محمود عابدی 153
نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آنها با نسخه مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر / سید محمد عمادی حائری 179
طبقه‌بندی جریانهای رازی‌شناسی در ایران و غرب / احد فرامرز قراملکی 235
رباعیات ازنظرافتاده سلمان ساوجی / سید علی میرافضلی 251
گمنامي بنام در تاريخ ادب فارسي / احمدرضا یلمه‌ها 265
چکیده مقالات به عربی / حامد صدقی 285
چکیده مقالات به انگلیسی / حسن لاهوتی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612