تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ ۱۱۸۲ (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد ۸ (بخش فروش: طبقۀ ۴، واحد ۱۶)

شناسه پستی: ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹

صندوق پستی: ۵۶۹-۱۳۱۸۵


  تلفن تماس: ۰۲۱-۶۶۴۹۰۶۱۲

 ایمیل:   info@mirasmaktoob.ir

سایت:    www.mirasmaktoob.ir


شمارۀ داخلی بخش‌های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب :

دفتر مدیر عامل : ۱۰۱ – ۱۰۲

روابط عمومی و امور بین‌الملل: ۱۰۶-۱۱۵

واحد تولید: ۱۰۴

واحد پژوهش: ۱۰۸

دفتر نشریات (آینۀ میراث و گزارش میراث): ۱۱۷

فصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران : ۱۰۸

واحد رایانه: ۱۰۳

امور مالی و اداری: ۱۱۳- ۱۱۴

توزیع و فروش: ۱۰۵- ۱۱۲

امور فنی چاپ: ۱۱۰

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612