00:00:00
چهارشنبه ۱۲ام مهر ۱۴۰۲
tazeeni-2

مقایسۀ تطبیقی صفات خلفای چهارگانه در ستایش نامه های سرآغاز منظومه های فارسی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش: در سرآغاز برخی از منظومه های کهن فارسی، پس از ستایش خداوند و پیامبر (ص)، ابیاتی در مدح خلفای چهارگانه آمده است. این ستایش نامه نقاط مشترکی با یکدیگر دارند و گاه تفاوت هایی نیز میان آنها دیده می شود. طرح مذکور به بررسی تطبیقی این ستایش نامه ها می پردازد.
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱
فاقد تصویر شاخص

مقایسۀ برابر نهاده های قرآنی تاج التراجم با ترجمۀ تفسیر طبری

شرح موضوع و روش کلی پژوهش: ابوالمظفر شاهفور اسفراینی مؤلف مشهور تاج التراجم است. وی در مقدمۀ تاج التراجم به نقد کلی ترجمه های قرآنی پرداخته و در ترجمۀ آیات نیز نسبت به دیگر ترجمه ها از نخستین ترجمۀ قرآن به فارسی (در ضمن ترجمۀ تفسیر طبری) فاصله گرفته است. با توجه به صاحب نظر بودن وی در این عرصه و دید انتقادی او به ترجمه های قرآنی پیش از خود، تفاوت برابرگذاری های او برای واژگان قرآنی با نخستین ترجمۀ قرآن به فارسی شایان توجه است.
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱
فاقد تصویر شاخص

مقایسۀ تطبیقی قوسیۀ نظام الدین اصفهانی با قوسیۀ کمال الدین اسماعیل اصفهانی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش: قاضی نظام الدین اصفهانی از شاعران و نویسندگان مشهور و دوزبانۀ ایران در قرن هفتم است. با آن که شهرت وی به رباعیات او به زبان عربی است، آثار و رسائل ادبی دیگری نیز از وی برجای مانده که از جملۀ آنها قوسیه در وصف کمان است.
چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱
ravayeh-m

روايح گلشن قطبشهي

روايح گلشن قطبشهي از الفتي ساوجي (سده 11 ق) متن ادبي آميخته از نظم و نثر درباره روزگار عبدالله بن محمّد قطبشاه (حكـ 1035 – 1083 ق) فرمانده گلكنده دكن است.
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱
majles-dar-qese-rasool-s

مجلس گویی و انواع آن در ادبیات فارسی

میراث مکتوب- شرح موضوع و روش کلی پژوهش: مجلس گویی یکی از انواع ادبی در متون کهن فارسی پیش از مغول است. مجلس گویی ظاهراً در آغاز مختص واعظان و برخی متصوفه بوده که ابتدائاً صورت شفاهی داشته و سپس به شکل مکتوب درمی آمده است. اما در ادوار بعدی، گویا برخی آثار مجلس گویی از آغاز به صورت مکتوب پدید آمده اند.
شنبه ۹ دی ۱۳۹۱
zij-ilkhani-miras-s

زیج ایلخانی

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.
شنبه ۲ دی ۱۳۹۱
فاقد تصویر شاخص

نقد و بررسی تفاسیر حاج ملا هادی سبزواری بر اساس مفاهیم مابعد مولوی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش: حاج ملاهادی سبزواری، فیلسوف مشهور قرن سیزدهم، شرحی بر مثنوی معنوی نوشته است. اهمیت این شرح در آن است که تفسیر یک فیلسوف شیعی متأخر و صدرایی مشرب را از مثنوی مولوی در اختیار می گذارد. یکی از ویژگی های مهم این شرح، تفاسیری است که سبزواری بر اساس برخی مفاهیم فلسفی و عرفانی که پس از عصر زندگانی مولوی رونق و رواج یافته، از مثنوی به دست می دهد.
شنبه ۲ دی ۱۳۹۱
فاقد تصویر شاخص

جدول سه‌تحرير

چنانکه می دانیم "جدول" عبارت است از خط‌هايي كه دورادور نوشته‌هاي يك نسخه ترسيم مي‌شد و هر خواننده‌اي كه با نسخه‌هاي خطّي سر و كار داشته نمونه‌هايي از آن را ديده است.
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱
فاقد تصویر شاخص

برابرنهاده های قرآنی ترجمه ادعیه ذخیره الآخره و مقایسه آن با برابرگذاری های ترجمه های کهن قرآنی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش: ذخیرة الآخرة علی بن محمد تمیمی سبزواری، یکی از متون کهن شیعی است که در قرن ششم به زبان فارسی تألیف شده است. این متن، حاوی ترجمه ای قدیمی از ادعیۀ منقول در آن به زبان فارسی است که کهن ترین ترجمه از ادعیۀ شیعه به شمار می رود و از این حیث قابل مقایسه با ترجمه های کهن قرآن به زبان فارسی است.
سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۱
فاقد تصویر شاخص

مجموعه دو اثر نجومی از خازنی

مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.
سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612