کد خبر:19123
پ
G-54-55-b

گزارش میراث شماره 54-55

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی-
دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر- اسفند 1391

 

گزارش میراث، دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر- اسفند 1391- شماره پیاپی 54 و 55


 

 

فهرست مطالب

 سرسخن

سخن سردبیر / 3
 جستار
پیشینۀ چاپ فارسی: 200 سال؟ شاید هم بیشتر؟ / محسن جعفری مذهب / 6
دربارۀ بیتی از انوری در ستایش حمیدالدین بلخی/ الوندی بهاری / 9
یک تصحیف در دیوان مسعود سعد سلمان/ مجید منصوری / 12
میرزا نصرالله خان فدایی اصفهانی، مخاطب به «دولتیار جنگ»/ هومن یوسفدهی / 13
ترجیع بندی نویافته از فانی خشتی/ عبدالرسول فروتن / 17
سفینه چیست؟/ فیروزه عبدالله اوا (ملویل)، ترجمۀ زینب پیری / 22
دیباچۀ مجموعۀ نصرآبادی/ محسن ذاکرالحسینی / 32
«مجروح» روح فرهنگ ایرانی در فراروان عصر شیبانی/ قهرمان سلیمانی / 36
دیوان خازن، گوهری نویافته/ احمد مهدوی دامغانی / 41
ژاله/ جاله در متون فارسی و تصاویر آن در نگاره ها/ علی صفری آق قلعه / 51
رکن دوم تذکرۀ میرتقی/ محمدحسین اسلام پناه / 57
متن شناسی
روش شناسی تحلیل متن ( 3 ) : تصویر و تفسیر/ سید محمد عمادی حائری / 60

پاره ها و نکته ها
غزل در میانۀ مثنوی/ سید محمد دبیرسیاقی / 67
کتاب و کتابخانه در ایران قبل از اسلام/ وحید سبزیان پور / 68
پنج پند حکیمانه از انوشروان دربارۀ مردم و حکومت/ وحید سبزیان پور / 73
نامۀ پاکستان5/ عارف نوشاهی (پاکستان) / 75
تفاوت شیوۀ ارجاع در پانوشت و فهرست منابع/ الوند بهاری / 82

ایران در متون و منابع عثمانی (5)
آثار صدقی پاشا/ نصرالله صالحی / 84
نسخه شناسی
پیرامون نسخۀ مجعول و مصور دیوان امیرمعزی در دانشگاه هاروارد/ مجتبی مجرد / 87
بایسته های تصحیح و پژوهش
بایسته های تصحیح / 93
بایسته های پژوهش / 94
نقد و بررسی
شرح ابن کمونه بر تلویحات سهروردی/ یوپ لامیر، ترجمۀ جواد قاسمی / 96
معرفی نسخۀ خطی بهارستان شاهی (تاریخ کشمیر)/ مریم معینی نیا / 113
حدایق السیر فی آداب الملوک (متنی از قرن هفتم)/ مریم سیدان / 122
در حواشی دیوان کاتبی نیشابوری/ مهدی نمازی / 128
مجلۀ مولانای رومی (جلد سوم)/ مجدالدین کیوانی / 133
عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات/ علی صفری آق قلعه / 139
دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران/ مصطفی ذاکری / 146
حواشی ملا دوازده (4)/ سید عبدالرضا موسوی طبری / 149
شرح التعرف لمذهب التصوف/ سهیلا یوسفی / 158
بیدل شاعر خط و رنگ/ احسان الله شکراللهی طالقانی / 162
فرهنگ جامع زبان فارسی/ احسان شواربی / 166

Contents

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612