کد خبر:5844
پ
فاقد تصویر شاخص

آثار ابن عباس در نگاه خاورشناسان

ميراث مكتوب – یکی از حوزه‌های مطالعات اسلامی خاورشناسان بررسی وثاقت و تاریخ گذاری متون کهن تفسیری است که در دهه‌های آخر قرن بیستم با مطرح شدن نظریۀ ونزبرو و ریپین، مبنی بر به کارگیری تحلیل ادبی به جای اسناد و گزارش‌های رجالی و پیوند آن با نظریۀ تدوین دیر هنگام قرآن، به موضوعی چالش […]

ميراث مكتوب – یکی از حوزه‌های مطالعات اسلامی خاورشناسان بررسی وثاقت و تاریخ گذاری متون کهن تفسیری است که در دهه‌های آخر قرن بیستم با مطرح شدن نظریۀ ونزبرو و ریپین، مبنی بر به کارگیری تحلیل ادبی به جای اسناد و گزارش‌های رجالی و پیوند آن با نظریۀ تدوین دیر هنگام قرآن، به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شد.

نصرت نيل ساز در كتاب خاورشناسان و ابن عباس به تحلیل انتقادی دیدگاه های خاورشناسان دربارۀ آثار تفسیری منسوب به ابن عباس پرداخته است.

این اثر با تبیین آرای خاورشناسان دربارۀ سه اثر مستقل تفسیری منسوب به ابن عباس، از یک سو نشان داده است که تاریخ گذاری متون بر اساس تحلیل ادبی صرف امری ناممکن است، و در این مسیر توجه به سلسلۀ اسناد و گزارش‌ های منابع رجالی، تاریخ و فهرست نگاری‌ها و همچنین شواهد دیگر ضروری است؛ از سوی دیگر، تاریخ گذاری خاورشناسان بر این آثار را با بررسی دقیق اسناد، تحلیل متن و مقایسۀ آن با آرا و آموزه‌های تفسیری ابن عباس در متون تفسیری کهن و ارائۀ آمارهای گوناگون ارزیابی کرده است.

همچنین سیر اجمالی قرآن پژوهی و حدیث پژوهی در غرب و بررسی و نقد دیدگاه ونزبرو مبنی بر تدوین قرآن در قرن سوم به عنوان مقدمات ضروری آورده شده است.

اين كتاب به تازگي از سوي انتشارات علمي و فرهنگي در شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است.

نيل ساز، نصرت: «خاورشناسان و ابن عباس (تحلیل انتقادی دیدگاه های خاورشناسان دربارۀ آثار تفسیری منسوب به ابن عباس)»، تهران، علمی و فرهنگی، 386 صفحه، 1393.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612