B08031402Latayefolensha-2

تصحیح و انتشار «لطایف‌ الإنشاء»

کتاب «لطایف‌ الانشاء» متنی فارسی از سدۀ هشتم از حوزۀ زبانی فرارود تألیف نصرالله بن علاء البناء النسفی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات احمد بهنامی در انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
جعفر شجاع کیهانی

جایگاه احمد سمیعی گیلانی در گفت‌وگو با ‌جعفر شجاع کیهانی

جعفر شجاع کیهانی: استاد سمیعی گیلانی شخصیتی ممتاز داشت. ممتاز از آن رو که فرزند روزگار و زمان خود بود. در حال زندگی می‌کرد. تازه بود، نوجو و نوآفرین بود.
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
عبدالحسین آذرنگ

گفت‌وگو با عبدالحسین آذرنگ دربارۀ احمد سمیعی گیلانی

میراث مکتوب- عبدالحسین آذرنگ در گفتگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ استاد احمد سمیعی گیلانی، همچون سابقۀ آشنایی‌اش با ایشان، روش کار استاد، ترجمه‌های زنده‌یاد سمیعی گیلانی و نقطه نظراتش دربارۀ ...
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۶۸۴۱۶۴۵۹۲-۲۲

گستره نفوذ زبان فارسی در سرزمین شکرشکنان

نشست «هندوستان، سرزمین شکرشکنان»، با هدف بررسی پیوندهای فرهنگی ایران و هندوستان و گستره نفوذ زبان فارسی در هند، در سرای ملل سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ...
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
ایرانی ۴
اکبر ایرانی:

استاد سمیعی گیلانی پاسدار هویت ملی و زبان فارسی بود

مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در مراسم اکران فیلم مستند «سبز بن‌دار» درباره خدمات ارزشمند استاد احمد سمیعی گیلانی گفت: این استاد فقید با ویرایش اصولی متون، از زبان فارسی و هویت ملی ایرانیان پاسداری کرد.
سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
شاهنامه ۳

رونمایی از یک ورق شاهنامه دزدیده شده

یک برگ از «شاهنامه قوام‌الدین حسن وزیر» متعلق به دوران «آل اینجو» که حدود یک قرن پیش از ایران دزدیده شده بود، در موزه هنر جهان رونمایی شد.
سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
خیام ۲

خیّام در آسیای صغیر

آوازۀ خیام در مقام شاعری رباعی‌گوی از اوایل سدۀ ۱۳ق/ ۱۹م با ترجمۀ فیتزجرالدِ انگلیسی آغاز می‌شود و به دنبال آن موجی از ستایش و استقبال از شعر و اندیشۀ خیّام در ایران و جهان غرب به راه می‌افتد.
سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۷۱٫۲-۲

شمارۀ ۷۱ دوفصلنامۀ «آینۀ میراث» منتشر شد

شمارۀ ۷۱ دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ ۲۰، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
مهدی رحیم‌پور

برخی از شروح مهم مخزن‌ الاسرار در شبه‌قارّه

مخزن‌الاسرار، اوّلین اثر ارزنده از مجموع پنج گنج نظامی به شمار می‌رود که در حدود سال‌های‌ ۵۶۸‌ ـ ۵۷۰‌ ق به سـلک نـظم کشیده و به‌ مَلک‌ ارزنگان‌ فخرالدین بهرامشاه سلجوقی (۵۷۸ ـ ۶۲۲ ق) تقدیم داشته است.
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
خیام ۱۶

احیای نسبت انسان با هستی در اندیشه و کلام خیام

در خیام ما شاهد نوعی کوشش هستیم برای احیای نسبت انسان با هستی، در موقعیتی که حقیقت فلسفی به اعماق شعر پناه می‌برد.
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612