00:00:00
چهارشنبه ۲ام فروردین ۱۴۰۲
کد خبر:4014
پ
فاقد تصویر شاخص

عبدالحسین زرین کوب و نقد ادبی

عبدالحسین زرین کوب ادیب، مورخ و منتقد ادبی دانشمندی است که به نقد ادبی جدید ایران اعتبار و آبرو بخشیده است.

ميراث مكتوب – عبدالحسین زرین کوب ادیب، مورخ و منتقد ادبی دانشمندی است که به نقد ادبی جدید ایران اعتبار و آبرو بخشیده است. آشنایی زرین کوب با شیوۀ تحقیق علمی اروپایی و معارف قدیم و جدید و میراث فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایرانی موجب شده که آثار او ناظر بر تحقیقات دیروز و امروز و مستند به شواهد و ماخذ ایرانی و اروپایی باشد.
هرچند که زرین کوب در حوزه های متنوع ادبیات فارسی، تاریخ قدیم و جدید ایران، تصوف و عرفان، تاریخ ادیان و موضوعات پراکندۀ دیگر کتاب ها و رساله ها و مقاله های بسیار نوشته، اما دلبستگی او بیشتر به نقد ادبی بوده که از روزگار جوانی نخستین اثر خود را به آن اختصاص داده است.
آنچه در کتاب زرین کوب و نقد ادبی آمده گزیده ای است از انبوه یادداشت هایی که از مطالعۀ دقیق آثار پراکندۀ زرین کوب در حوزۀ نقد ادبی فراهم آمده است. ایرج پارسی نژاد مولف این اثر کوشیده است بخشی از آثار زرین کوب را که صرفاً به نقد ادبی پرداخته بررسی کند و قوت ها و ضعف های آن را بازنماید و سهم بزرگ او را در تاریخ نقد ادبی ایران نشان دهد.
به گفته پارسی نژاد نقد آثار پرارزش زرین کوب به معنی نفی و انکار آن آثار نیست، بلکه نشانۀ قدرت شناسی از اهمیت آنهاست که با گذشت سالها همچنان اعتبار خود را برای نقد و بررسی حفظ کرده است.
این دفتر که از مطالعۀ دقیق آثار پراکندۀ استاد زرین کوب در نقد ادبی فراهم آمده، در تحلیلی انتقادی قوت ها و ضعف های آثار او را بازنموده و سهم بزرگش را در تاریخ نقد ادبی جدید ایران نشان داده است.
فلسفۀ شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران، ادبیات در محکمۀ تاریخ، نقد ادبی، با کاروان حله، زرین کوب و ادبیات معاصر و تمایل به تجدد عناوین فصل های این کتاب است.
زرین کوب و نقد ادبی تألیف دکتر ایرج پارسی نژاد، در 440 صفحه، شمارگان 1650 نسخه به بهای 250000 ریال منتشر شده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612