کد خبر:3182
پ
alhadim-001

طب باستانی در نگاه زکریای رازی

کتاب الحاوی فی الطب پژوهش و برگردان دکتر محمدابراهیم ذاکر زیر نظر دکتر علی اکبر ولایتی از سوی انتشارات چوگان با همکاری مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد.

میراث مکتوب – کتاب الحاوی فی الطب پژوهش و برگردان دکتر محمدابراهیم ذاکر زیر نظر دکتر علی‌اکبر ولایتی از سوی انتشارات چوگان با همکاری مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد.
حکمای اندیشمند و اطبای دانشمند ایران زمین، دانش طب سنتی ایران را دو شاخۀ اصلی عنوان داده و مدون ساخته اند. اول، طب نظری یا جزء نظری طب که شناختن احوال و دگرگونی های بدن انسان و سبب ها و نشانه های صحت و تندرستی و بیماری را که چه چیز است و چند است و مانند آن، سامان داده و پدید آورده اند و مشتمل بر فصول مختصر و یا مفصلی در امور طبیعیه، اسباب و علل و دلایل و علایم است؛ دوم طب عملی یا آنچه از آن به جزء عملی طب یاد می کنند که دانستن آن است که صحت و تندرستی چگونه نگاه دارند و اگر از تن بدرآید، چگونه بازگردانند و مرض را از بدن ها دور سازند و این که چیزهای سودمند را چگونه و چه اندازه به کار ببندند و این خود مشتمل بر تدابیر، دارو درمانی و اعمال یداوی است.
در دانش پزشکی سنتی ایران، حفظ تندرستی بر پایه و مایۀ عواملی صورت می بندد که حکما از آن به اصول شش گانه ضروری یاد کرده اند و صحت و سلامت فرد و جامعه را در جامۀ عمل پوشاندن به رهنمودها و دستورالعمل های متناسب و بجای هرکدام از این عوامل اساسی دانسته اند که این منظور جز به آموزش و تربیت عموم مردم و آگاهی و پی جویی و به کار بستن آنها حاصل نمی گردد.
بی گمان یکی از جریان ها و نحله های تأثیرگذار و شکل دهنده دانش پزشکی بشری، پزشکی اسلامی و بی تردید یکی از دانشمندان و حکیمان بزرگ و مهم اسلامی همانا محمد بن زکریای رازی است و اگر بخواهیم سه کتاب از مهم ترین آثار پزشکی اسلامی را برشماریم، بی شک الحاوی فی الطب برجسته ترین آن ها است.
این کتاب به این دلیل ارزشمند است که رازی همه آگاهی های گسترده و پراکنده دانش پزشکی خود را درباره هر بیماری و روش های درمانی آن ها و آنچه در دیگر کتاب های پزشکی کهن و باستانی و نویسندگانی که در پس ایشان آمده اند، در این کتاب گرد آورده و نام گویندگان آن ها را بازگو کرده است ولی هیچ گاه برای رازی فرصتی پیش نیامد که سیاهه کتاب خود را به سامان برساند.
این کتاب، ترجمه کتاب ششم از کتاب الحاوی فی الطب نگارش شده توسط دانشمند بزرگ ایران اسلامی ابوبکر محمد زکریای رازی است. کتاب الحاوی یکی از آثار گران سنگ حوزه علوم پزشکی محسوب می گردد و در طی قریب ده قرن به بسیاری از زبان های زنده دنیا ترجمه شده است؛ لیکن بخش کوچکی از آن به زبان مادری صاحب اثر برگردانده شده است.
محمدابراهیم ذاکر در این اثر، علاوه بر ترجمه کتاب به زبان ساده و روان، دیدگاه های خود را در موضوعات مختلف بیان کرده و در کتاب به نگاهی گذرا به تاریخ پزشکی ایران باستان تا دوران پزشکی نوین پرداخته است.
کتاب الحاوی فی الطب (کتاب ششم شیوه های گوناگون تهی سازی تن) در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۲۶۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.
معرفی کتاب از سیده معصومه کلانکی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612