کد خبر:2462
پ
ayene-Copy

ضمیمه ۲۷ دوفصلنامه آینه میراث منتشر می شود

ضمیمۀ ۲۷ دوفصلنامۀ آینۀ میراث با عنوان « گزارش گونه ای از کیفیت احیاء آثار عبدالقادر مراغی» نوشتۀ سیدعبدالرضا موسوی طبری منتشر می شود.

میراث مکتوب – ضمیمۀ ۲۷ دوفصلنامۀ آینۀ میراث- دوره جدید، سال دهم، ضمیمه ۲۷ ، سال ۱۳۹۱ (دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون) با عنوان « گزارش گونه ای از کیفیت احیاء آثار عبدالقادر مراغی» نوشتۀ سیدعبدالرضا موسوی طبری منتشر می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612