کد خبر:1688
پ
moeziname

گذری بر زندگی عالمان خاندان معزی دزفولی

معزی نامه (مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی) به کوشش عبدالحسین طالعی و با همکاری عباسعلی مردی در سلسلۀ انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی به چاپ رسید.

میراث مکتوب – معزی نامه (مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی) به کوشش عبدالحسین طالعی و با همکاری عباسعلی مردی در سلسلۀ انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی به چاپ رسید.
این پژوهش به منظور شناساندن زندگی و آثار عالمان خاندان معزی صورت یافته که یکی از بزرگان آن، آیت الله شیخ محمد علی معزی، منشأ خدمات اجتماعی، تبلیغی، فرهنگی و علمی بسیار بوده و چهلمین سالگرد ایشان در رمضان ۱۳۴۹ق / ۱۳۹۰ش بهانه ای شد جهت یادکرد ایشان و دیگر بزرگان این خاندان.
این کتاب جهت معرفی ستارگان علم و فقاهت خاندان معزی و با یشنهاد مرکز دزفول شناسی و حمایت دیگر مراکز در برپایی همایشی در یادکرد از آن بزرگان نگاشته شده و در سلسله انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی (به شمارۀ ۳۲۶) به چاپ رسیده است.
فهرست مطالب:
مقدمۀ دبیر همایش؛ مقدمۀ ویراستار/ بخش اول: شرح حالها/ بخش دوم: کتابشناسی/ بخش سوم: آثار (نمونه ای از آثار آیت الله شیخ محمد علی معزی)/ بخش چهارم: تحقیق در آثار عالمان خاندان معزی؛ فهرست عناوین مقالات و نویسندگان
معزی نامه مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی، به کوشش عبدالحسین طالعی و با همکاری عباسعلی مردی، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی (۳۲۶)، تهران، ۱۳۹۰، ۸۰۰ص، بهاء ۲۳۰۰۰۰ ریال
معرفی کتاب از نفیسه ایرانی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612