کد خبر:3667
پ
negargari-m

نگارگري ايران در دوران تيموري (عصر طلايي نگارگري ايران)

در طول حكومت مغولان (ايلخانان و جلايريان)، آل اينجو و آل مظفر، نگارگري به مراحل تكامل خود نزديك شد.

ميراث مكتوب – در طول حكومت مغولان (ايلخانان و جلايريان)، آل اينجو و آل مظفر، نگارگري به مراحل تكامل خود نزديك شد. در كارگاههاي سلطنتي آنان بود كه نقاشان عمدتاً به كار مصور كردن كتب گماشته شدند و نگارگري تا رسيدن به دوران طلايي خود فاصله اي نداشت. در دوره تيموري نگارگري به بالاترين اوج و ترقي خود رسيد. اين هنر در عهد تيموري نه تنها تقليدهاي هنري و سبكهاي نقاشي چين را كه از عصر مغول وارد ايران شده بود، مورد جذب و اقتباس قرار داد، بلكه در مسير تكاملي خود سرانجام استقلالي را نمايان ساخت كه منعكس كننده روح هنري ايرانيان بود و به همين سبب است كه عصر تيموري را «دوره طلايي هنر نقاشي ايران» دانسته اند. بايد توجه داشت كه ابعاد تكامل طبيعي هنر نقاشي و مينياتور قرن نهم به كيفيتي منسجم شد كه امروزه مي توانيم آن را تحت عنوان مستقل«سبك دوره تيموري» بپذيريم. در اين مقاله سعي شده است به اجمال مكاتب و تحولات هنر مزبور در دوره تيموري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

آنچه در بالا مطالعه كرديد بخشي از مقاله «نگارگري ايران در دوران تيموري (عصر طلايي نگارگري ايران)» نوشته مهدي زرين ايل و وحيد كارگر جهرمي است كه در شماره 4 دوفصلنامه تاريخ نو به چاپ رسيده است.
متن كامل اين مقاله را مي توانيد با كليك بر روي گزينه دريافت فايل مطالعه كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612