کد خبر:4156
پ
tarjomel-m

ماجراي تصحيح ترجمه رساله قشيريه

ابوالقاسم قشيري با دقت نظر خاصي كه در انديشه هاي عرفاني داشت، اثري برجا گذاشته است كه از همان زمان تاليف جايگاه خود را به دست آورد.

ميراث مكتوب – در قرن پنجم هجري همزمان با اوج گرفتن مباحث عرفاني و به تبع آن رواج روزافزون تاليفات متعدد در حوزه عرفان اسلامي، ابوالقاسم قشيري با دقت نظر خاصي كه در انديشه هاي عرفاني داشت، اثري برجا گذاشت كه از همان زمان تاليف جايگاه خود را به دست آورد و اندكي بعد به فارسي نيز ترجمه شد. نخستين بار حدود نيم قرن پيش ترجمه رساله قشيريه با انتساب به ابوعلي عثماني، توسط فروزانفر تصحيح و چاپ شد.
اين اثر بخصوص با توجه به مقدمه و تعليقات فروزانفر از امتيازات بسياري برخوردار بود؛ ليكن كاستي هايي در متن و حواشي آن به چشم مي خورد و با گذشت زمان، احساس نياز به وجود متني منقح از ترجمه رساله قشيريه بخصوص براي تدريس در مقطع تحصيلات تكميلي، تصحيح دوباره ترجمه رساله قشيريه را ضروري ساخت.
اخيراً تصحيح تازه اي از اين اثر توسط مهدي محبتي منتشر شده كه پرسش هايي را به دنبال داشته است: آيا تصحيح محبتي از ترجمه رساله قشيريه انتظار خوانندگان را براي روبه رو شدن با متني منقح از اين اثر برآورده مي سازد يا اين كه ماجراي تصحيح ترجمه رساله قشيريه به دليل راه يافتن كاستي هايي مشابه تصحيح پيشين و يا افزون بر آن همچنان ادامه دارد؟ مقاله حاضر براي پاسخ به اين پرسش ها تدوين شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612