کد خبر:2140
پ
jong-l

قصیده اجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جنگ ملاصدرا

آنچه در ادامه می آید مقاله ای است از مهرداد چترایی که با عنوان «قصیدۀ تتماجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جُنگ ملاصدرا» در شماره ۴۹ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده است.

میراث مکتوب – آنچه در ادامه می آید مقاله ای است از مهرداد چترایی که با عنوان «قصیدۀ تتماجِ احمد بن منوچهر شصت کله در جُنگ ملاصدرا» در شماره ۴۹ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده است.
چترایی در این مقاله چنین می نویسد: در شمارۀ ۴۲ و ۴۳ نشریۀ گزارش میراث مقاله ای با عنوان «سروده هایی نویافته در جنگ ملاصدرا» از این جانب منتشر شد که ضمن معرفی جنگ مذکور شعری را که در آن مجموعه به نام منوچهری ثبت شده – و در دیوان مصحَّح منوچهری نیست – از جنگ ملاصدرا نقل کردم. شعر مذکور قصیده ای است در ۳۶ بیت با این مطلع:
چون رایت صبح شد درخشان
شد خیل ستارگان پریشان
چون نگارنده، آن قصیده را در دیوان منوچهری تصحیح دکتر دبیر سیاقی، و نیز دیوان منوچهری به کوشش برات زنجانی، نیافت و انتساب آن به منوچهری دامغانی را مسجّل نمیدانست، در جنگها و تذکره ها و منابع شعری دیگر جست وجو میکرد تا بلکه نشانی از آن قصیده و شاعرش بیابد.
خوشبختانه آگاهی های دقیق تری راجع به آن قصیده به دست آمد که چون در هنگام تهیۀ مقالۀ معرفی جنگ ملاصدرا بدانها توجه نکرده بودم، در این نوشتار و به جهت تکمیل آن مقاله ارائه می شود.
متن کامل این مقاله در فایل ذیل قابل مشاهده است
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612