کد خبر:2608
پ
moton-irani-m-2

در حاشیه « رضی نامه»

متون ایرانی یکی دیگر از مجموعه های پر ارجی است که انتشارات کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به تازگی تدارک دیده و اکنون دفتر یکم آن به کوشش آقای جواد بشری در دست است.

میراث مکتوب- متون ایرانی یکی دیگر از مجموعه های پر ارجی است که انتشارات کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به تازگی تدارک دیده و اکنون دفتر یکم آن به کوشش فاضل بسیار جوان و جوانِ بسیار فاضل، آقای جواد بشری در دست است. در بخشی از مقدمۀ این مجموعه چنین می خوانیم:
«[…] در «متون ایرانی»، هر رساله ای که در حوزۀ تمدنیِ ایرانِ قدیمِ پس ازاسلام […] نگاشته شده باشد، در هر علمی و به هر زبانی (فارسی، عربی و حتّی موارد خاصّ دیگر) جای می گیرد. تأکید اصلی البته بر متون فارسی ای است که به علوم انسانی تعلّق دارد و حداکثر تا پایان عصر تیموری به نگارش درآمده است […]. به ایران پیش از اسلام و آثار کهن آن ادوار نخواهیم پرداخت؛ که کاری ویژه با تخصصی دیگر است […].
خواهشی که بارها از سوی متون ایرانی تکرار شده، اعمال دقت زیاد در حین تصحیح متن و سپس نگارش مقدّمه یا توضیحات بوده است، که البته با گزینش افراد خبیر و برجسته، دست کم برای آثار همین دفتر نخست، این آرزو برآورده شده است […]. هدف اصلی چنانکه گفته شد، سلامت متن و کامل بودن روش به کار رفته در تصحیح است […]». (صص10 و 9)
دفتر یکم متون ایرانی شامل دو بخش است: 1. متون تصحیح شده؛ 2. چاپ عکسی (نسخه برگردان). در بخش یکم، هفت متن ارائه شده که نخستینِ آن ها، «رضی نامه» است. «رضی نامه»، خود شامل سه بخش است:
بخش نخست، که مقاله ای انتقادی است و حکم مقدّمۀ پژوهش را دارد، به منعکس کردن ضرورت تصحیحِ دوبارۀ آثار رضی الدین نیشابوری، شاعر و دانشمند (فقیه و متکلم) برجستۀ سدۀ ششم می پردازد. در بخش دوم اشعار نویافته ای که در دیوان چاپ شدۀ شاعر وجود ندارد، بر اساس چند نسخۀ خطی […] تصحیح و عرضه شده است. بخش سوم، که «پیوستِ» پژوهش تلقی می گردد، ترجمۀ یکی از قدیمی ترین و جامع ترین مقاله هایی است که به قلم ایرانشناسی هندی در دهۀ پنجاه میلادی دربارۀ رضی الدین نگاشته شده است.
مقالۀ « در حاشیۀ « رضی نامه» » نوشتۀ فرزاد ضیائی حبیب آبادی؛ از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فایل نهایی آن روی سایت قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612