کد خبر:1750
پ
bbannaer

دائره المعارف بزرگ اسلامی با چه شیوه‌نامه‌ای تدوین شده است؟

شیوه نامه دائره المعارف بزرگ اسلامی از سوی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی به چاپ رسید.

میراث مکتوب – شیوه‌نامه دائره المعارف بزرگ اسلامی از سوی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی به چاپ رسید.
آنچه در این شیوه نامه فراهم آمده، حاصل حدود ۲۹ سال کار استادان، پژوهشگران، مؤلفان و ویراستاران مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است.
فصل اول این شیوه نامه با عنوان کلیات شامل توضیحاتی درباره مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، معرفی دائره المعارف بزرگ اسلامی و گردش کار در مرکز است.
فصل دوم این اثر به مقالات اختصاص دارد و شامل ساختار و بخش بندی، ارجاع در متن، مآخذ پایان مقاله، منابع دیجیتال، تهیه فهرست الفبایی، بزرگ نویسی، دستور خط، نشان گذاری اعداد و تاریخها، اعلام، پانوشت و نمایانه ها می شود.
آوانگاری، صفحه های آغازین و پایانی عناوین فصل سوم این کتاب است و فصل چهارم نیز به حروف چینی و نمونه خوانی اختصاص دارد.
پیوست ها، که عنوان فصل پنجم کتاب است شامل زبان معیار، درست و غلط، ساختمان کلمه های مرکب، نمونه فهرست الفبایی، سوره های قرآن کریم، حروف الفبای چند خط، ماهها و سالها، نشانه ها و اختصارات، قلمها و اندازه ها، اسفار کتاب مقدس بررسی نقدها، ارجاع به ترجمه ها، فیپا و شابک می شود.
دو فصل پایانی شیوه نامه دائره المعارف بزرگ اسلامی به توضیحات و منابع و مآخذ اختصاص دارد.
در جهت تدوین این اثر و برای تنظیم قواعد کارهای علمی در مرکز و یکسان‌سازی مقالات از نظر ضوابط تألیف و ویرایش و نحوۀ ارجاع به مآخذ و … ، از این منابع بهره گرفته ‌شده ‌است:
۱٫ ابتکارات و نواندیشیهای سرپرست علمی و سرویراستار مرکز.
۲٫ اطلاعات و تجربیات استادان همکار مرکز.
۳٫ دائرهالمعارفها و کتابهای مرجع.
۴٫ کتابها و مقالات علمی استادان صاحب‌نظر دربارۀ تألیف، ویرایش و فن چاپ.
شیوه نامه دادئره المعارف بزرگ اسلامی تألیف محمد خاکی در ۳۴۰صفحه به چاپ رسیده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612