کد خبر:3700
پ
lohelami-m

بررسي سير تكامل بصري تمدن عيلامي از منظر تجسمي

منطقه جنوب غرب ايران با يافته هاي مصوري به قدمت بالغ بر 6000 سال به مركزيت شوش، به تمدن عيلامي شناخته شده است.

ميراث مكتوب – منطقه جنوب غرب ايران با يافته هاي مصوري به قدمت بالغ بر 6000 سال به مركزيت شوش، به تمدن عيلامي شناخته شده است. اين منطقه زيستگاه مردمي بوده كه سهم قابل توجهي در رشد، تعالي و گسترش تمدن بشري داشته است. همسايگي تمدن عيلامي با تمدن هاي مهمي چون اكد، بابل، سومر و سپس آشور كه تحولات بصري پراهميتي را در دوره حيات خود شاهد بوده و در شمار نقش آفرينان مهم توسعه تمدن بشري از هزاره پنجم تا هزاره اول پيش از ميلاد بوده اند، جايگاه و اهميت اين منطقه و مردم را بر ما روشن تر مي نمايد. با توجه به اين سابقه و بر اساس مستندات موجود و تاريخ گذاري شده توسط باستان شناسان، در آثار به دست آمده اين منطقه ي تمدني، گونه اي از رشد و تكامل بصري و محتوايي به چشم مي خورد كه قابل بررسي و حائز اهميت است. با توجه به اين مهم و به منظور شناخت و آگاهي از نقش كشورمان در فرهنگ تصويري جهان، هدف اين مقاله آن است كه سير تدريجي رشد و تكامل تصوير را در حوزه حيات اين تمدن مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد. مساله اين تحقيق عبارت است از: بررسي سير تكاملي رشد تصوير ي تمدن عيلامي بر اساس تطبيق با آموزش هنرهاي تجسمي امروزي با توجه به تاريخ گذاري آثار اين تمدن توسط باستان شناسان. يافته هاي اين مقاله نشان دهنده آن است كه اولين آثار منسوب به تمدن عيلامي از اشكال هندسي تزييني آغاز گشته و سپس با گرايش به استليزه و خلاصه سازي و گونه اي از اغراق به حيات خود ادامه داده و در پايان حيات خود در آثار بصري اين تمدن گو نه هايي از پرداخت واقع گرايانه و روايت هاي توصيفي مانند تصويرسازي هاي امروزي در قالب آثار مختلف از جمله لوح ها، مهرها، سنگ نگاره ها، و جام ها پديدار گشته است. اين مقاله به گونه ي تحليلي و با ارائه ي مستندات و به روش كتابخانه اي به بيان موضوع مي پردازد.

براي مطالعه ادامه مقاله «بررسي سير تكامل بصري تمدن عيلامي از منظر تجسمي» نوشته منصور كلاه كج كه در شماره 1 دوفصلنامه پيكره منتشر شده است بر روي لينك پايين كليك كنيد.

توضیح تصویر: لوح به خط عیلامی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612