کد خبر:4306
پ
فاقد تصویر شاخص

بررسي اشعار منسوب به انوري و تاج الدين ريزه دهلوي

در بررسي ديوان شاعران و تذكره هاي شعري گاه با ابيات و اشعاري مواجه مي شويم كه به دو يا چند شاعر منتسب شده اند.

ميراث مكتوب – در بررسي ديوان شاعران و تذكره هاي شعري گاه با ابيات و اشعاري مواجه مي شويم كه به دو يا چند شاعر منتسب شده اند. به عنوان مثال در متن هاي مختلفي چون عرفات العاشقين و مجمع الفصحا، اشعاري را كه صحت انتساب آن ها به انوري قطعي تر به نظر مي آيد، به تاج الدين نسبت داده اند.
سعي نگارندگان در اين نوشتار بر اين است كه با استناد به تذكره خطي بتخانه، اشعاري را كه به انوري منتسب شده و در متون ديگر به نام تاج الدين فارسي يا دهلوي – معروف به ريزه – به ثبت رسيده است بررسي كرده و صحت انتساب آن اشعار را به هر يك از دو شاعر به اثبات برسانند.
در اين مقاله با بررسي دو شعر كه در بتخانه به نام انوري ثبت شده و در ديوان او نيز موجود است و به نام تاج الدين نيز به ثبت رسيده است و نيز بررسي هفت شعر كه در بتخانه به نام انوري ثبت شده است؛ اما در ديوان او موجود نيست و بعضي از آن ها به نام تاج الدين نيز آمده است و اشعاري كه به نام انوري و ريزه هر دو ثبت شده و همچنين به معرفي اشعاري نويافته از انوري در بتخانه پرداخته شده است.

ادامه مقاله «بررسي اشعار منسوب به انوري و تاج الدين ريزه دهلوي» نوشته محسن شريفي صحي و دكتر محمد جواد عرفاني كه در شماره 14 فصلنامه مطالعات شبه قاره به چاپ رسيده است در فايل پايين بخوانيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612