کد خبر:4205
پ
alkarachi-m

انتشار الکراجکی، عصره، سیرته، عالَمه الفکري ومُصنفاته

کتاب الکراجکی، عصره، سیرته، عالَمه الفکري ومُصنفاته در دو مقدمه (مقدمه ای از مؤسسه کتابشناسی شیعه و مقدمۀ مؤلف)، چهار فصل و یک خاتمه سامان یافته است.

ميراث مكتوب – الکراجکی، عصره، سیرته، عالَمه الفکري ومُصنفاته در دو مقدمه (مقدمه ای از مؤسسه کتابشناسی شیعه و مقدمۀ مؤلف)، چهار فصل و یک خاتمه سامان یافته است.

آقای شیخ جعفر المهاجر در فصل اول به دورۀ زندگی و عصر کراجکی پرداخته و نقش سه دولت مزیدیه، حمدانیه و بنی عمار را در شام واکاویده، آنگاه ضمن معرفی نهضت علمی حله، حلب و طرابلس به تأثیری پذیری کراجکی از نهضت علمی حله و طرابلس اشاره کرده است.

فصل دوم کتاب شرح حال کراجکی است و نویسنده کوشیده مطالب مربوط به لقب و نسبت کراجکی را به طور مفصل بیان کند. تحصیل و گزارشی از سفرهای علمی کراجکی به سرزمینهای اسلامی از دیگر مطالب این بخش است.

فصل سوم به سفرها و تأثیر علمی کراجکی در سه منطقه مصر، رمله و طرابلس پرداخته است. نویسنده نام آثار کراجکی را که تصریح دارد در این مناطق نگاشته، شناسانده است.

فصل چهار که مهم ترین و مفصل ترین بخش کتاب است به کتابشناسی کراجکی اختصاص دارد. شیخ جعفر المهاجر در این بخش ۹۵ عنوان از آثار کراجکی را به تفصیل شناسانده است. هر کتاب معرفی اجمالی شده، نسخه های خطی موجود گزارش شده، و به وجود یا عدم وجود برخی از کتابها در این عصر اشاره شده است.

الکراجکی، عصره، سیرته، عالَمه الفکريّ ومُصنّفاته (م ۴۴۹) تاليف شیخ جعفر المهاجر از سوي مؤسسه کتابشناسی شیعه منتشر شد.

منبع: موسسه كتابشناسي شيعه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612