محبتی ۵

جامی قصه سلامان و ابسال را چگونه رمزگشایی می‌کند؟

نشست «نور حکمت و سایۀ خیال، نقد و تحلیل سلامان و ابسال» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با سخنرانی مهدی محبتی برگزار شد.
دوشنبه 14 اسفند 1402
محبتی ۵

اندیشمندانی که رمزهای سلامان و ابسال را بازگشایی کردند

نشست «نور حکمت و سایۀ خیال، نقد و تحلیل سلامان و ابسال» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با سخنرانی مهدی محبتی برگزار شد.
دوشنبه 30 بهمن 1402
محبتی

مغفول ماندن سلامان و ابسال جامی در حکمت و ادب فارسی

نشست «نور حکمت و سایۀ خیال، نقد و تحلیل سلامان و ابسال» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با سخنرانی مهدی محبتی برگزار شد.
چهارشنبه 18 بهمن 1402
نورحکمت-و-سایه-خیال 2

نقد و تحلیل سلامان و ابسال

سه نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با عنوان «نور حکمت و سایۀ خیال، نقد و تحلیل سلامان و ابسال» به سخنرانی مهدی محبتی اختصاص دارد.
دوشنبه 4 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612