62957134-2

هفتاد و هفتمین شماره «نقد و بررسی کتاب تهران»

هفتاد و هفتمین شماره «نقد و بررسی کتاب تهران» با بخش ویژه «هوش مصنوعی» منتشر شد.
چهارشنبه 23 اسفند 1402
۸۹۰۸۹۰-۲

شماره جدید «نقد و بررسی کتاب تهران»

میراث مکتوب- هفتادوسومین شماره از فصلنامه «نقد و بررسی کتاب تهران» با صاحب‌ امتیازی و مدیر مسئولی هرمز همایون‌پور در ۱۸۴ صفحه و با قیمت ۶۰ هزارتومان منتشر شده است. ...
شنبه 10 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612