فاقد تصویر شاخص

حکایت منظوم زاهد و فردوسی در دیوان آذر بیگدلی

مقالۀ «حکایت منظوم زاهد و فردوسی در دیوان آذر بیگدلی» به قلم دکتر سجاد آیدنلو در شمارۀ 58 و 59 دوماهنامۀ گزارش میراث منتشر شده است
سه‌شنبه 29 مهر 1393
razi-m

رازی، محور آثار پزشکی جهان

در کتاب رازی محور آثار پزشکی جهان گزیده‌ای از آنچه که نویسندگان دربارۀ رازی، در اثر خود آورده اند بدون کوچکترین دخل و تصرفی نقل شده است.
شنبه 9 آذر 1392
chrmaghale-m

اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ما

نظامی عروضی اصول دبیری را به بهترین شکل گردآورده است؛ دیگران هم در اصول دبیری کتاب‌های مهمی نوشته‌اند اما کار نظامی، مهم‌ترین مسائل را دربر دارد و این اصول در ایران قدیم ریشه داشته و بعد، به دورهٔ امویان و عباسیان رسیده است
یکشنبه 5 آبان 1392
chaharmaghle-m1

چند یادداشت بر چهارمقالۀ نظامی عروضی

از روزگار صفّاریان، در ولایت غور، سلسله‌ای از سلاطین و امرای محلّی حکومت داشتند به نام «غوریّه». آوازه و اهمیّت و تااندازه‌ای استقلال این سلسله ـ از هنگامی که از قید غزنویان بیرون آمدند، یعنی از سال ۵۴۳ آغاز می‌شود و به سال ۶۱۲ تمام می‌شود؛ یعنی تا زمانی که مقهور خوارزمشاهیان می‌گردند.
جمعه 28 تیر 1392
chahar-m

اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ما

نظامی عروضی اصول دبیری را به بهترین شکل گردآورده است؛ دیگران هم در اصول دبیری کتاب‌های مهمی نوشته‌اند اما کار نظامی، مهم‌ترین مسائل را دربر دارد و این اصول در ایران قدیم ریشه داشته و بعد، به دوره امویان و عباسیان رسیده است
یکشنبه 5 خرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612