IMG_20230912_162128

به سوی نسخه‌پژوهی معطوف به کیفیت محتوایی

نشست نقد و بررسی کتاب «قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان» با حضور عمادالدین شیخ‌الحکمایی، سیدمحمدحسین حکیم و مرتضی کریمی‌نیا برگزار شد.
چهارشنبه 29 شهریور 1402
۴۳۷۷۳۴۶

قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان

کتاب «قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان: سدۀ نخست تا پنجم» نوشتۀ مرتضی کریمی‌نیا، از سوی مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر شده است.
چهارشنبه 22 شهریور 1402
۳۴۴۷۴۷۳-۲

نشست «قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان»

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور به بحث و گفتگو دربارۀ کتاب «قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان» اختصاص دارد.
سه‌شنبه 14 شهریور 1402
قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان

«قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان» رونمایی شد

کتاب «قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان» تألیف مرتضی کریمی‌نیا به سفارش مرکز طبع و نشر قرآن کریم در این مرکز رونمایی شد.
یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612