شاهنامه

برگزاری همایش «جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه»

همایش بزرگداشت فردوسی با موضوع «جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه» در تاجیکستان برگزار می‌شود.
چهارشنبه 30 فروردین 1402
اذکایی ۱۴۱

نمونه‌ای از نوشته‌های استاد پرویز اذکائی

جاودانگی فرهنگی ـ میهنی ایران در آن است که هم از دوران باستان، کشور و ملتی دفاعی بوده است؛ هیچ سرزمین و مردمی دیگر در جهان چنین ویژگی ملی و تاریخی نداشته است.
چهارشنبه 30 فروردین 1402
n19-vijheh

جشن سالروز پایان سرایش شاهنامه به همراه بزرگداشت دکتر پرویز اذکائی

۲۵ اسفند ۱۴۰۱، نشست "جشن سالروز پایان سرایش شاهنامه" به همراه بزرگداشت دکتر پرویز اذکائی در کلیسای حضرت مریم برگزار می‌شود.
چهارشنبه 24 اسفند 1401
اسماعیل آذر ۳

نگاه پژوهشگران آلمانی به شاهنامه

مترجمان، شاعران و نویسندگان آلمانی در میان اروپاییان، پیشگام در ترجمه و تاثیرپذیری از شاهکارهای ادبی فارسی به‌ویژه شاهنامه بوده‌اند.
سه‌شنبه 18 بهمن 1401
Cover90-91_0

دوشمارۀ ۹۱-۹۰ «گزارش میراث»

دوشمارۀ ۹۱-۹۰ فصلنامۀ «گزارش میراث» نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی (دورۀ سوم، سال پنجم، شمارۀ یکم و دوم، بهار ـ تابستان ۱۳۹۹) منتشر شد.
سه‌شنبه 4 بهمن 1401
خطیبی ۶

پژوهشگر خودساخته

دکتر ابوالفضل خطیبی از پژوهشگران برجستۀ یکی دو دهۀ اخیر در کار تحقیق در تاریخ و فرهنگ ایران و ادب فارسی بود.
سه‌شنبه 4 بهمن 1401
نادره جلالی ۲

ابوالفضل خطیبی؛ دلبسته فرهنگ ایران

در دوران ما، در زمینۀ تاریخ و فرهنگ ایران، پژوهشگرانی پا به عرصه نهادند که با وجود خدمات بسیار، قدر ایشان متأسفانه دانسته نشد.
سه‌شنبه 4 بهمن 1401
ابوالفضل خطیبی

خطیب شاهنامه

خطیبی می‌دانست هویت ایرانی با شاهنامه و زبان فارسی پیوند ذاتی دارند و برای حفظ زبان فارسی، هماره باید از فردوسی گفت و درباره شاهنامه نوشت.
یکشنبه 2 بهمن 1401
ابوالفضل خطیبی

خطیب شاهنامه

خطیبی می‌دانست هویت ایرانی با شاهنامه و زبان فارسی پیوند ذاتی دارند و برای حفظ زبان فارسی، هماره باید از فردوسی گفت و درباره شاهنامه نوشت.
یکشنبه 2 بهمن 1401
دکتر خطیبی ۳_۳

ابوالفضل خطیبی درگذشت

ابوالفضل خطیبی‌، شاهنامه‌پژوه و عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ۶۲ سالگی از دنیا رفت.
یکشنبه 2 بهمن 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612