۶۵۴۶۷-۳

انتشار جلد ۷۷ فهرست نسخ خطّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران

میراث مکتوب- هفتاد و هفتمین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران» با تحقیق و تألیف سفانه زمان‌زاده و به همّت معاونت پژوهش و منابع ...
چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱
D981D987D8B1D8B3D8AA20D986D8B3D8AE20D8AED8B7DB8C_0

معرفی آثار کهن در جلد ۶۵ فهرست نسخ کتابخانۀ ملی

جلد ۶۵ «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران» در ۵۵۸ صفحه چاپ و منتشر شد.
پنج‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612