khaghani4

خاقانی شروانی و بیت‌المقدس

خاقانی - همچنان که خود می‌گوید - در سخن‌پروری، طریق غریبی دارد. او از نخستین شاعران پارسی است که رفتار هنری ویژه و سازمانمندی را در پیش گرفته و سخنش از بوطیقای مشخصی پیروی می‌کند
سه‌شنبه 12 شهریور 1392
khaghani3

پیر تعلیم، صد و ده استقبال از قصیده شینیه خاقانی

قصیده مرآت الصفا مشهور به قصیده شینیه یکی از مهمترین قصاید خاقانی است که بارها مورد توجه و استقبال شاعران واقع ‏شده است
جمعه 18 مرداد 1392
khaghani-m-1

پژوهشی در ایهام‌پردازی خاقانی در قصاید

شاعران زبان فارسی با به کار گرفتن هنر ایهام بر وجوه هنری سخن خود افزوده‌اند
شنبه 15 تیر 1392
khaghani1

بررسی تصحیف و تحریفی از دیوان خاقانی

نوآیینی و غرابت بسیاری از مضامین و تعابیر دیوان خاقانی سبب شده است تا ناسخان، ابیات را از اصل خود دور سازند و ضبط‌های نادرستی را وارد متن کنند
شنبه 18 خرداد 1392
khatm-m

تحفه العراقین در صدر کتاب‌های درخواستی دانشجویان

کتاب تحفه العراقین (ختم الغرایب) سرودۀ خاقانی شروانی، تصحیح علی صفری آق‌قلعه عنوان کتابی از آثار اهدایی مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که بیشترین درخواست را از سوی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، در رشته‌های مختلف، به خود اختصاص داده است
دوشنبه 26 فروردین 1392
ayene-m

کارنامه دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینۀ میراث در سالی که گذشت

دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث در سال گذشته موفق به انتشار یک شماره و چاپ پنج ضمیمه شد.
یکشنبه 4 فروردین 1392
khaghani-m

«اختر دانش» در شعر خاقانی

سعید مهدوی فر در شماره ۴۹ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث در مطلبی با عنوان «اختر دانش» در شعر خاقانی، سبک شعری خاقانی در قصیده سرایی را بررسی کرده است.
چهارشنبه 8 شهریور 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612