خاقانی ۲

فراهم شدن مقدمات ثبت روز خاقانی

محمدرضا ترکی: خاقانی شاعر بسیار بزرگی است و یکی از ارکان زبان فارسی به‌شمار می‌آید و جای آن است که تا مدعیان وی را هم تصاحب نکرده‌اند، مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
چهارشنبه 17 خرداد 1402
Mansorshirazi-Selefon

دیوان منصور شیرازی منتشر شد

دیوان منصور شیرازی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات تهمینه عطایی کچویی و محمود ندیمی هرندی از سوی انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
یکشنبه 7 خرداد 1402
Mansorshirazi-Selefon2

دیوان منصور شیرازی منتشر شد

دیوان منصور شیرازی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات تهمینه عطایی کچویی و محمود ندیمی هرندی از سوی انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
شنبه 23 اردیبهشت 1402
khaghani-m-4

پژوهشی در داروهای حیوانی دیوان خاقانی

دشواری و غرابت، صفتی است که از دیرباز دیوان خاقانی بدان موصوف بوده است
شنبه 30 فروردین 1393
khaghani-m-3

آسیب‌شناسی شرح دیوان خاقانی

در این جستار نویسنده بر آن است تا با توجه به سبک شخصی خاقانی در سخن‌سرایی به آسیب‌شناسی این شروح بپردازیم
یکشنبه 27 بهمن 1392
۹۱

رونمایی از کتاب «نامه روشن»

ارج‌نامه استاد محمد روشن با عنوان نامۀ روشن روز چهارشنبه ۴ دی ماه رونمایی می‌شود
سه‌شنبه 3 دی 1392
khaghani-m-2

اشارات طبی خاقانی و کتاب پنجوش سلامت

دیوان خاقانی، از جهت در بر گرفتن اشارات نجومی، طبّی، مذهبی (اسلامی و ترسایی و …)، اساطیری، تاریخی، اشاره به رسوم و فرهنگ عامیانه، و …، جایگاه والایی در میان میراث ادب پارسی دارد
سه‌شنبه 23 مهر 1392
۴۷

بدیل بی‌بدیل (پنج جستار در باب دیوان افضل الدین بدیل خاقانی شروانی)

ضمیمۀ ۲۹ دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامۀ ویژه کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزه متون) با عنوان «بدیل بی‌بدیل» نوشتۀ سعید مهدوی‌فر منتشر شد
چهارشنبه 13 شهریور 1392
khaghani4

خاقانی شروانی و بیت‌المقدس

خاقانی - همچنان که خود می‌گوید - در سخن‌پروری، طریق غریبی دارد. او از نخستین شاعران پارسی است که رفتار هنری ویژه و سازمانمندی را در پیش گرفته و سخنش از بوطیقای مشخصی پیروی می‌کند
سه‌شنبه 12 شهریور 1392
khaghani3

پیر تعلیم، صد و ده استقبال از قصیده شینیه خاقانی

قصیده مرآت الصفا مشهور به قصیده شینیه یکی از مهمترین قصاید خاقانی است که بارها مورد توجه و استقبال شاعران واقع ‏شده است
جمعه 18 مرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612