۶-۲۰۲۳۰۶۱۴_۱۶۵۲۳۰-۲

گزارش نشست «حماسۀ رامایانا در آیینۀ نسخ خطی فارسی هند»

سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران به منظور تجلیل از مقام علمی استاد عبدالله انوار؛ یادنامه وی را در قالب کتاب و با عنوان «آسمان معرفت» منتشر خواهد کرد.
چهارشنبه 31 خرداد 1402
۱۱-۲۰۲۳۰۶۱۴_۱۶۵۱۲۳

نشست «حماسۀ رامایانا در آیینۀ نسخ خطی فارسی هند»

یکصد و شصت و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «حماسۀ رامایانا در آیینۀ نسخ خطی فارسی هند و معرفی اولین رامایانای ایرانی» با سخنرانی دکتر امیرحسین ذکرگو برگزار می‌شود.
چهارشنبه 24 خرداد 1402
۱۴۰۲۰۳۲۰–poster-Ramayana-3

حماسۀ رامایانا در آیینۀ نسخ خطی فارسی هند و معرفی اولین رامایانای ایرانی

یکصد و شصت و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «حماسۀ رامایانا در آیینۀ نسخ خطی فارسی هند و معرفی اولین رامایانای ایرانی» با سخنرانی دکتر امیرحسین ذکرگو برگزار می‌شود.
یکشنبه 21 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612