ایرج شهبازی 2

انتقاد جامی به بی‌هنری و بی‌سوادی و نافرهیختگی شاعران زمانه‌ی خود

ششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با موضوع «آشنایی با تاریخ و ادبیات دورۀ جامی» با سخنرانی ایرج شهبازی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
یکشنبه 21 آبان 1402
ایرج شهبازی

جامی متعادل‌ترین و والاترین شاعر سدۀ نهم

میراث مکتوب- پنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی به «آشنایی با تاریخ و ادبیات دورۀ جامی» اختصاص داشت که در روز چهارشنبه ۲۶ مهر با حضور دکتر ایرج شهبازی ...
چهارشنبه 10 آبان 1402
ایرج شهبازی

جامی در روزگار جانشینان نالایق تیمور زیست

چهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با عنوان «آشنایی با تاریخ و ادبیات دورۀ جامی» با سخنرانی ایرج شهبازی برگزار شد.
یکشنبه 30 مهر 1402
IMG_9114

تیمور، ترکیبی شگفت از خصلت‌های گوناگون

سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی به «آشنایی با تاریخ و ادبیات دورۀ جامی» با سخنرانی ایرج شهبازی اختصاص داشت.
سه‌شنبه 25 مهر 1402
آشنایی-با-تاریخ-و-ادبیات-دوره_ی-جامی ۲

آشنایی با تاریخ و ادبیات دورۀ جامی

سومین تا ششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی در روزهای چهارشنبه ۱۲، ۱۹ و ۲۶ مهر و ۳ آبان ساعت ۱۶ به «آشنایی با تاریخ و ادبیات دورۀ جامی» اختصاص دارد.
دوشنبه 10 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612