کد خبر:3587
پ
فاقد تصویر شاخص

مقايسه تطبيقي مقدمات قصايد خاقاني و متنبي

از آن جا كه مقدمات قصايد عربي در نقد قدما از اهميت خاصي برخوردار بوده و بزرگاني چون ابن رشيق قيرواني، ابوهلال عسكري، ابن اثير، ثعالبي و…به نقد اين قسمت از قصايد، اهتمام ويژه اي داشته اند، ضروري مي نمايد در ادبيات فارسي نيز مقدمات قصايد شاعران بررسي شود.

ميراث مكتوب – از آن جا كه مقدمات قصايد عربي در نقد قدما از اهميت خاصي برخوردار بوده و بزرگاني چون ابن رشيق قيرواني، ابوهلال عسكري، ابن اثير، ثعالبي و…به نقد اين قسمت از قصايد، اهتمام ويژه اي داشته اند، ضروري مي نمايد در ادبيات فارسي نيز مقدمات قصايد شاعران بررسي شود. در اين مقاله مقدمات قصايد خاقاني و متنبي بررسي شده است. روش تحقيق، به شيوه ي توصيفي – تحليلي و حجم نمونه، كل قصايد ديوان خاقاني و متنبي است. با مطالعه و بررسي مقدمات قصايد ديوان اين دو شاعر، مضاميني كه در آغاز آن ها آمده، استخراج گرديده و با هم مقايسه ي شده اند. از مقايسه مقدمات قصايد اين دو شاعر،چند نكته مستفاد مي شود: 1. اهتمام متنبي به مقدمات قصايد خود بيش تر از خاقاني است؛ 2. مقدمات قصايد اين دو شاعر بيش تر تقليد و تتبعي از قدما است؛ با اين حال، از زيبايي خاصي برخوردارند؛ 3. مقدمات طللي، تغزلي، وصف فراق و شكوا از بيش ترين بسامد در ديوان متنبي برخوردار است؛ 4. در ديوان خاقاني، مقدمه ي وصف، حكمت و توحيد و مقدمه شكوا و گلايه بسامد بيش تري دارد.
متن كامل مقاله «مقايسه تطبيقي مقدمات قصايد خاقاني و متنبي» نوشته زهرا رياحي زمين ، سيدفضل اله ميرقادري، احمدنور وحيدي كه در شماره 69 فصلنامه بوستان ادب به چاپ رسيده است را در فايل پايين مطالعه كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612