کد خبر:4085
پ
dibache-m

دیباچه قطب الدین محمد قصه خوان بر مرقع شاه طهماسب

دیباچه قطب الدین محمد قصه خوان بر مرقع شاه طهماسب تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است.

ميراث مكتوب – دیباچه قطب الدین محمد قصه خوان بر مرقع شاه طهماسب تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است. از جمله نویسنده این مقاله پیشتر آن را با استفاده از نسخه ای مورخ 1057ق (محفوظ در کتابخانه ملی ایران، ش6/691) تصحیح کرد که در دفتر ششم نامه بهارستان به چاپ رسید.

وی به تازگی به نسخه دیگری از این کتاب دسترسی یافته و تصحیح دیگری از این متن فراهم نموده است. این نسخه به خط شاه محمود نیشابوری و مورخ به سال 964 ق (یعنی همان سال تالیف دیباچه) است که به شماره 6022 در گنجینه مرقعات خطی کتابخانه ملی ملک نگهداری میشود.

در تصحیح حاضر این نسخه با نسخه کتابخانه ملی ایران و دیباچه سید احمد مشهدی بر مرقع امیر غیب بیک –که خود رونوشتی از دیباچه قطب الدین است- مقابله شده است.

ادامه مقاله را در لینک زیر بخوانید.

منبع: بساتين

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612