00:00:00
چهارشنبه ۲ام فروردین ۱۴۰۲
کد خبر:9400
پ
moteleatirani

دوفصلنامۀ مطالعات ايرانی در گام 29

تازه ترین شمارۀ دوفصلنامۀ مطالعات ايرانی (سال پانزدهم، شماره 29، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.

میراث مکتوب – تازه ترین شمارۀ دوفصلنامۀ مطالعات ايرانی  (سال پانزدهم، شماره 29، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.
در این شماره از فصلنامۀ مطالعات ایرانی این مطالب آمده است:
«مرگ به مثابه تشرف (نوزایی)»؛ (نگرش اسطوره ای به آیین های مرگ در حوزه تمدنی هلیل رود)/ محسن بتلاب اكبرآبادی، معصومه برسم
مطالعه تطبیقی تعالیم دین زرتشت و فلسفه مكتب اصالت وجود/سحر پورجم، دكتر ابوالقاسم دادور    
ابوعلی سیرجانی در راسِ یك خانواده محدث در بغدادِ قرن پنجم/ محسن پورمختار
عهد ناشناخته خسرو پرویز به پسرش شیرویه/ شهرام جلیلیان
تحلیل شخصیت های اصلی در ده داستان كوتاه صادق هدایت بر مبنای نظریه مزلو/ سعید حاتمی، فاطمه بركات
بررسی استحكامات دفاعی دورۀ پارت بر اساس بقایای برجای مانده/ علیرضا خسروزاده، سهیلا هادی پور مرادی
جاماسب و تاملی بر ادبیات و اندیشه های مكاشفه ای و پیش گویانه/ بهروز رهبری
رویكرد ابوالفضل بیهقی به الگوی دولت امیر محمد غزنوی/ قاسم صحرایی
بازتاب سنت و فرهنگ ایرانیان در شعر عصر عباسی(مطالعه موردپژوهانه: بشاربن برد، ابن معتز و ابن رومی )/ روح الله صیادی نژاد، مرضیه عبداللهی
نسخه شناسی آثار كاتبان كرمانی(براساس نسخ خطی فهرست شده)/ محمد علی قدیمی، دكتر سید حسن قریشی كربن، دكتر سید محمدرضا حسینی
داب چیدن مو و ناخن بنا بر فرگرد هفدهم وندیداد/ نجمه كهزادپور*، دكتر معصومه باقری
بررسی و تحلیل داستان عاشقانه گلریز ضیاءالدین نخشبی/ احمدرضا یلمه ها، زهرا احمدشمسی  

صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول:  عنايت الله شريف پور
سردبير:  شمس الدين نجمی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612