کد خبر:11414
پ
jashnname_1

جشن نامۀ دکتر ایرانپور جزنی

جشن نامۀ دکتر ایرانپور جزنی به کوشش و محمدتقی رهنمایی و عباس سعیدی منتشر شد.

میراث مکتوب – جشن نامۀ دکتر ایرانپور جزنی به کوشش و محمدتقی رهنمایی و عباس سعیدی منتشر شد.

فهرست مقالات این جشن نامه به شرح زیر است:

پیشگفتار

معرفی استاد دکتر ایرانپور جزنی/ عباس سعیدی

بخش نخست: یادها و خاطرات با دکتر ایرانپور جزنی

سرآغاز جغرافیای نوین ایران – آلمان و نقش دکتر ایرانپور جزنی/ اکارت اهلرس

آشنایی با دکتر ایرانپور جزنی/ سید کاظم موسوی بجنوردی

از نخستین روز آشنایی با دکتر ایرانپور جزنی تا امروز/ محمدتقی رهنمایی

چگونه جغرافیدان شدم…/ عباس سعیدی

استاد ما دکتر ایرانپور جزنی…/ جمیله توکلی نیا

مقدمه در شناخت دکتر جزنی…/ ابراهیم مقیمی

گوشه ای از خدمات دکتر ایرانپور جزنی به فرهنگ و آموزش/ محمدرضا سحاب

بخش دوم: مقالات فارسی

نقش حکومت و دولت در توسعۀ شهر و شهرنشینی در ایران… / محمدتقی رهنمایی

آبیابی، سازگاری محیطی و سامان اجتماعی – اقتصادی سرزمین …/ عباس سعیدی

گنبدهای نمکی ایران به عنوان یک واحد ژئومورفولوژی…/ محمدرضا ثروتی

نابرابری جغرافیایی نابرابر پهنۀ مسکونی کلانشهر تهران…/ اسماعیل علی اکبری

نقش آفرینی جریان تولید زراعی در تکوین مناسبات فضایی…/ مصطفی طالشی

پارادایم های توسعۀ گردشگری؛ از پیشاانبوده تا پساانبوه…/ محمود ضیایی و دلشاد

نقش تسهیلات مقاوم سازی در دگردیسی ساختاری – کارکرد مسکن…/ عزیزپور و اسماعیلی

تأثیر سیاست فروش تراکم ساختمانی در تغییرات ساختار فضایی تهران…/ مصطفی قدمی

ویژگیها و توسعۀ گردشگری در مازندران…/ روزبه میرزائی

بازگشت به طبیعت و ارزشهای روستایی…/ ریحانه سلطانی مقدس

بخش سوم: مقالات انگلیسی

مقالات انگلیسی

شورای علمی این جشن نامه به این شرح است:

اکارت اهلرس

محمدتقی رهنمایی

عباس سعیدی

محمدرضا سحاب

محمدحسن ضیاء توانا

محمدرضا ثروتی

جشن نامۀ دکتر ایرانپور جزئی، تهران، مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، 280 صفحه، قطع: وزیری، بها: 200000 ریال، 1396.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612