کد خبر:19127
پ
G-58-59-b

گزارش میراث شماره 58-59

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی-
دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد- آبان 1392

گزارش میراث، دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد- آبان 1392- پیاپی 58 و 59.

 

 

فهرست مطالب

 سرسخن

به جای سخن سردبیر/ عسکر بهرامی / 3

 جستار

اشعاری به زبان قدیم اهل گَرَکان/ علی ذبیحی / 6

گرگ باران دیده/ مهدی مهدی زاده / 12

 مدیریت شهری در قرن هفتم هجری: بر اساس کتاب مَعالم القُربة في أحکام الحِسبة ابن اخوه/ علی اکبر عباسی – آرمان فروهی / 16

 یغمای قلعۀ عزالدوله در زوارکِ اَلَموت/ گلنار کریمی و عنایت الله مجیدی / 22

از سرچشمه های فردوسی شناسی: حکایت منظوم زاهد و فردوسی در دیوان آذر بیگدلی/ سجاد آیدنلو / 35

طبری و خواجه رشید(همسنجی آن دو در تاریخ نگاری)/ پرویز اذکایی / 40

 شخصیت فرهنگی و تربیتی انوشروان در آیینۀ ادب فارسی و عربی/ وحید سبزیان پور / 43

شعری از بندار رازی در قرّة العین/ علی صفری آق قلعه / 52

 یادكرد تاریخ بیهقی در عقدالجواهر في انساب الأكابر/ علی صفری آق قلعه / 54

 پاره ها و نکته ها

 سه نکته در «هزار سال»/ محسن جعفری مذهب / 56

 ترجمۀ غلط دو مثل عربی/ سهیل یاری گل درّه / 58

 سرچشمۀ ایرانی یک مصراع عربی در اشعار حافظ: «آزموده را آزمودن خطاست/ وحيد سبزيان پور / 59

منبعی دیگر برای حکایت طوطی و بازرگان/ سهیل یاری گُل دَرِّه / 61

 ایران در متون و منابع عثمانی (7)

 آثار راغب محمد پاشا/ نصرالله صالحی / 62

رسائل

دو رسالۀ «مشابهات ربیعی» و «مجمع الغرایب» طغرای مشهدی/ سیدرضا صداقت حسینی / 69

 متن شناسی

معرفی نسخۀ نویافتۀ خطی از رشیدالدین وطواط/ سید محمدباقر کمال الدینی و مهدی پای برپی / 81

 بایسته های تصحیح و پژوهش

بایسته های تصحیح / 89

بایسته های پژوهش / 92

 نقد و بررسی

تأملی بر نسخه شناسی، پژوهش و تکملۀ نشر سندبادنامۀ ظهیری سمرقندی در تاجیکستان/ نورعلی نورزاد / 94

خلاصةالاشعار و زبدةالافکار بخش شیراز/ عبدالرسول فروتن / 98

 تلاشی بی مایه/ مجید غلامی جلیسه / 105

 دربارۀ نوشته های پیشین

داروی خرسندی/ عسکر بهرامی / 110

دربارۀ دو بیت از قصیدۀ منسوب به ناصرخسرو/ الوند بهاری / 113

 یادآوری و اصلاح دربارۀ «حیرة الفقها و خجلة الفصحا»/ سید محمدمهدی جعفری / 114

 Contents

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612