کد خبر:4767
پ
azarang

ویرایش، عرصه بی تشکل و بدون انسجام

حرفه ها و تخصص هایی هست که برداشت جامعه از آن ها با واقعیت آن ها یکسان نیست.

ميراث مكتوب – حرفه ها و تخصص هایی هست که برداشت جامعه از آن ها با واقعیت آن ها یکسان نیست. اهل حرفه و صاحبان این گونه تخصص ها ناگزیر می شوند به این و آن توضیح دهند که به چه کاری مشغول اند. نبودن تصویری عمومی دربارۀ این گونه حرفه ها و تخصص ها البته دشواریی هایی به بار می آورد که از جمله ممکن است هدایت نشدن استعدادهای مناسب به سمت آن ها باشد. پیداست که از دست رفتن، یا به بی راه رفتن هرگونه استعدادی به زیان فرهنگ کشور است. زیان دیگر، تفاوت برداشت میان خود صاحبان حرفه و تخصص است دربارۀ وظایف خودشان. این ناهماهنگی مضاعف، اصطکاک ها و تنش های درونی هم ایجاد می کند و در نتیجه از توان حرفه می کاهد.

ویرایش / ویراستاری در شمار حرفه ها و تخصص هایی قرار می گیرد که دشواری مضاعف دارند. علت چیست، پیامد آن چه می تواند باشد؟ چه راهی باید برگزید که کم ترین زیان را داشته باشد؟

ادامه مقاله «ویرایش، عرصه بی تشکل و بدون انسجام» نوشته عبدالحسين آذرنگ را كه در مجله جهان كتاب، سال هجدهم، شماره 11-12 (پياپي 298)، بهمن و اسفند 1392 منتشر شده است بر روي فايل پايين مطالعه كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612