کد خبر:27077
پ
جایزه کتاب سال ۴۰-۳

نامزدهای چهلمین دوره جایزه کتاب سال (۲)

دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای گروه «تاریخ و جغرافیا» و «ادبیات» این جایزه را معرفی کرد.

میراث مکتوب- دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نامزدهای گروه «تاریخ و جغرافیا» و «ادبیات» این جایزه را معرفی کرد. بر اساس اعلام این دبیرخانه ۱۸ کتاب در موضوع‌های «تاریخ» و «جغرافیا» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافتند. همچنین در گروه «ادبیات» ۱۷ کتاب در موضوع‌های «متون قدیم»، «نقد ادبی (ترجمه)»، «ادبیات عربی» و «ادبیات زبان‌های دیگر» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.

در موضوع «تاریخ» ۱۳ کتاب زیر به عنوان نامزد معرفی شدند:

شاهنامه و پایان ساسانیان، تألیف زاگرس زند، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۴۰۰، ۴۵۹ ص.

تاریخ بیهق، تألیف ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن فُندق، تصحیح و تحقیق: سلمان ساکت، تهران: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، ۱۴۰۰، یکصدوچهار، ۷۸۷، ۸ ص.

ایل بختیاری در دورۀ قاجار، تألیف آرش خازنی، ترجمه شهلا طهماسبی، تهران: مرکز، ۱۴۰۰، ۴۰۷ ص.

مبادی تاریخ‌گذاری عامه: سال‌های عامه در فرهنگ مازندران، پژوهش علی ذبیحی، ساری: مؤسسۀ درنگستان، ۱۴۰۰، ۵۱۸ ص.

سازمان سیاسی بهائیت ۱۹۷۹۱۸۹۲‏‫، تألیف حمیدرضا اسماعیلی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی‏‫، ۱۴۰۰، ۶۱۶ ص.

تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری در دنیای باستان: زندگی، زمانه و کارنامۀ هرودوت هالیکارناسوسی، پژوهش و برگردان: اسماعیل سنگاری، امیرحسین مقدس و عرفانه خسروی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۰، ۳۴۶ ص.

زبده التواریخ بایسنغری: جز دوم از ربع چهارم مجمع التواریخ السلطانیه (از مرگ امیرتیمور گورکان تا زخم‌خوردن میرزا شاهرخ)، شامل وقایع سال‌های ۸۰۷ تا ۸۳۰ ق، تألیف حافظ ابرو، به‌کوشش محسن فاتحی؛ براساس نسخۀ سیدکمال حاج‌سیدجوادی، تهران: آماره، ۱۴۰۰، ۹۰۰ ص.

استعمار انگلیس و مسلمانان شبه‌قارۀ هند (۱۷۰۷‌۱۹۴۵ م)، تألیف منصور طرفداری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۰، ۳۶۴ ص.

ریشه‌ها، پیامدها، و شبهات جنگ جمل، تألیف نجم‌الدین طبسی، تحقیق ابراهیم رضایی‌کلیری و حسن بلقان‌آبادی، قم: دلیل ما، ۱۴۰۰، ۲ ج.

روایت و سیاست در تاریخ صدر اسلام: خلفای راشدین، تألیف طیب الحِبری، ترجمه محمدرضا مرادی‌طادی، تهران: نامک، ۱۴۰۰، ۶۴۰ ص.

تاریخ تشیع در آمریکا، تألیف لیاقت ناتالی تکیم، ترجمه عباس اقدسی، قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۴۰۰، ۴۵۶ ص.

تاریخ فکری ایران معاصر، تألیف عباس منوچهری، تهران: روزنه، ۱۴۰۰، ۶۳۵ ص.

دانشنامه کاشان، ج ۶: سکه‌های کاشان در موزۀ سکۀ بانک سپه، موزۀ ملی ایران و موزۀ رضا عباسی، پژوهش نسرین زهتاب، سعید سلیمانی و فربد مصنف، عکاس: مصطفی علیزادگان، زیرنظر حسین محلوجی، تهیه‌شده در بنیاد فرهنگ کاشان، تهران: بنیاد فرهنگ کاشان، ۱۴۰۰، ۴۷۷، ۲۱ ص.

نامزدهای موضوع «جغرافیا» نیز به شرح ذیل است:

روش‌ها و تکنیک‌های پژوهش در ژئومورفولوژی، تألیف مجتبی یمانی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۰، ۴۲۶ ص.

مقدمه‌ای بر آب‌وهواشناسی نظامی، تألیف قاسم عزیزی و محمدباقر چوخاچی‌زاده مقدم، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۰، ۲۶۲ ص.

سرگشته در بلوچستان، سفرنامۀ یک سیاح، جغرافی‌دان و افسر بریتانیایی در ۱۸۷۶ م، تألیف ژنرال سر چارلز متکالف مک گرگور، ترجمۀ ایرج اسماعیل‌پورقوچانی، تهران: مؤسسۀ آبی پارسی؛ پل فیروزه، ۱۴۰۰، ۴۲۵ ص.

آینده‌نگاری برند پایدار در مقصد گردشگری ساحلی، تألیف پروانه پرچگانی و سیدسعید هاشمی و عبدالرضا رکن‌الدین‌افتخاری، تهران: نورا، ۱۴۰۰، ۳۱۵ ص.

حیات کلان‌شهر و حیات بدن: پژوهشی دربارۀ هستی کلانشهری انسان، تألیف حجت‌الله رحیمی، تهران: ثالث، ۱۴۰۰، ۲۵۹ ص.

 

نامزدهای گروه ادبیات

کتاب‌های زیر در موضوع «متون قدیم» به عنوان نامزد معرفی شدند:

مشکاه المصابیح [مصطفی بن قباد لاذقی]، تصحیح و تحقیق: امین حق‌پرست، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۴۰۰، ۹۷۰ ص.

کلیات اشرف مازندرانی (۱۰۳۷۱۱۲۰ ق)، تألیف محمدسعید بن محمدصالح، تصحیح و تحقیق هومن یوسفدهی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۴۰۰، ۸۸۲ ص.

سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی، تألیف ابوالحسن علی بن محمد دیلمی، ترجمه تاج‌الدین کربالی، تصحیح و تحقیق مجتبی مجرد، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۴۰۰، ۳۵۹ ص.

وحی بر توفان: اشعار مقبل اصفهانی (آقامحمد شیخا قرن دوازدهم هجری) بر اساس پانزده نسخه خطی؛ تدوین و تصحیح امیرحسین مدرس، تهران: مرکز آفرینش‌های ادبی، دفتر شعر؛ سوره مهر، ۱۴۰۰، ۵۸۰ ص.

نامزدهای موضوع «نقد ادبی (ترجمه)» نیز به شرح ذیل است:

نقد، نظریه و ادبیات کودک، تألیف پیتر هانت، ترجمه سهراب رضوانی و امین ایزدپناه، تهران: مدرسه، ۱۴۰۰، ۳۲۸ ص.

ناخودآگاه سیاسی: روایت همچون کنش نمادین اجتماعی، تألیف فردریک جیمسن، ترجمه حسین صافی، تهران: نیماژ، ۱۴۰۰، ۳۹۲ ص.

هفت کتاب زیر نیز در موضوع «ادبیات عربی» به عنوان نامزد معرفی شدند:

ایرانیان، فرهنگ و ادبیات عربی، تألیف عنایت‌الله فاتحی‌نژاد، تهران: فرهنگ معاصر، ۵۳۸ ص.

درخت نخل و همسایه‌ها، نوشته غایب طُعمه فرمان، ترجمه موسی اسوار، تهران: هرمس، ۱۴۰۰، ۳۲۴ ص.

خاکستر، نوشته نجیب محفوظ، ترجمه محمدرضا مرعشی‌پور، تهران: نیلوفر، ۱۴۰۰، ۴۶۰ ص.

دروازه خورشید، نوشته الیاس خوری، ترجمه سیدحمیدرضا مهاجرانی، تهران: روزنه، ۱۴۰۰، ۶۰۸ ص.

در بیروت دریایی نیست، نوشته غاده السمان، ترجمه سرمد اغوالی، تهران: نگاه، ۱۴۰۰، ۱۸۵ ص.

عزازیل، نوشته یوسف زیدان، ترجمه فریبا حزباوی، تهران: ققنوس، ۱۴۰۰، ۴۰۰ ص.

موسم هجرت به شمال، نوشته طیب صالح، ترجمه سیدعطاء‌الله مهاجرانی، تهران: امید ایرانیان، ۱۴۰۰، ۱۷۰ ص.

در موضوع «ادبیات زبان‌های دیگر» کتاب‌های زیر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:

لانومالی، ایرادی در کار است، نوشته اروه لوته‌لیه، ترجمه مسعود سلطانیه و حامد فولادوند، تهران: شما؛ بهجت، ۱۴۰۰، ۳۶۶ ص.

همه رویاهایتان را به یاد می‌آورم، نوشته رنه فرنی، ترجمه منصور انصاری، تهران: نگاه، ۱۴۰۰، ۱۷۱ ص.

نقشه و قلمرو، نوشته میشل اوئلبک، ترجمه ابوالفضل الله‌دادی، تهران: نشر نو، ۱۴۰۰، ۳۷۴ ص.

خاطره استانبول، نوشته احمد امید، ترجمه عارف جمشیدی، تهران: ثالث، ۱۴۰۰، ۶۸۴ ص.

مراسم پایانی چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612