کد خبر:3390
پ
miras2

ميراث فرهنگي مكتوب: نمادي عيني از هويت فرهنگي ـ تاريخي يك ملت

در طليعه سخن به جاست اندكي در چگونگي، سير تحوّل و شكل گيري فرهنگها و علوم و نيز كيفيّت تعاملات و تبادلات فرهنگي و علمي، تاريخ پيدايش آنها و احياناً اجحاف و تعدّي مغرب زمينيان به ملل مشرق زمين، به گفتگو بنشينيم.

در طليعه سخن به جاست اندكي در چگونگي، سير تحوّل و شكل گيري فرهنگها و علوم و نيز كيفيّت تعاملات و تبادلات فرهنگي و علمي، تاريخ پيدايش آنها و احياناً اجحاف و تعدّي مغرب زمينيان به ملل مشرق زمين، به گفتگو بنشينيم. هويّت فرهنگي و تاريخي يك ملّت را شايد بتوان در دو گزينه: الف. ميزان و حجم تلاش در ميدان دانش و مقدار سهم توليدات علمي نياكان آن ملّت درگذشته؛ به. ميزان مواريث باقيمانده از آن تلاشهاي علمي از نظر كمّي و كيفي، در عصر حاضر؛ جستجو، تقسيم بندي و مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار داد. از ديدگاه ، امروزه در محافل دانشگاهي و علمي جهان، خاستگاههاي اوليّه و مراكز توليد علوم، همچون دانشهاي علوم پزشكي و فلسفي مورد توجّه ويژه قرار گرفته و مواريث كهن دانش و سير تحوّل و تطوّر علوم به عنوان اسناد ملّي حقيقي يك ملّت محسوب و مورد ارزيابي قرار مي‌گردند و بر همين مبنا آثاري در قالبهاي گوناگون خلق مي‌شود، كه براي نمونه مي‌توان به اثر شهير و ارزنده يعني تاريخ ادبيات عرب اشاره كرد، كه گرچه در يك نگاه عادي موضوع و ساختارآن بررسي نگاشته‌هاي عربي است، ليكن در يك نگاه ژرفا و عميق در چگونگي فصل‌بندي و نگارش آن، مي‌بينيم خط سير دقيق و خاصّي از نيز دنبال مي‌گردد، كه بايد نتيجه آن مطالعات را در آثاري مانند: مقدمه بر تاريخ علم، اثر جستجو و ردّيابي نمود؛ چُنانكه خواسته باشيم به نمادي عيني و مشخّص اشاره كرده باشيم، مي‌توان به شخصيّت برجسته دانش پزشكي، همچون مثال زد كه كتاب سترگ او، القانون في الطبّ صدها سال به عنوان كتاب درسيِ دانشجويان در دانشگاههاي آن روزِ اروپا به عنوان سمبل و نماد اقتدارِ دانشِ پزشكيِ نوين، با تأكيد بر خاستگاه آن دانش، يعني ، مورد عنايت ويژه و ارزيابي قرار مي‌گيرد و يا آثار شخصيّتهاي برجسته دانش فلسفه و منطق، همچون و با تأكيد بر خاستگاه نخستين علوم اوايل، يعني يونان باستان، مورد توجّه، تدريس و مراجعه قرار مي‌گيرند.
بر هيچ محقّق و پژوهشگر منصف ِتاريخ علم، سهم ملل شرق، خصوصاً مهد علم و دانش، در قرون 3 ـ 8 هجري، در توليد علوم و دانشهاي بنيادين، پوشيده نيست و اگر روزي دانشياران بومي اين ملل ـ نه بيگانگان، چرا كه آنان هيچوقت حقيقت را بيان نخواهند كرد ـ بر اساس يافته‌هاي تراثي موجود خود، پس از شناسايي آثار و فهرستنگاري اوليه اين مواريث گرانبها در كتابخانه‌هاي خصوصي و عمومي، يا غارت شده از سوي ملل مترقّي ومتمدّن! يا از بين رفته به سبب كتاب‌سوزيها، حملات اقوام مختلف، يا بلاياي طبيعي همچون سيل، زلزله و …، موفّق شوند تاريخ علم ِنياكان خويش را بنگارند، بهره و سهم واقعي هر يك از اديان، سرزمينها و ملّتها: در به وجود آوردن، بالندگي و رشد، گسترش و تعميم آن، با ابتناي بر دين مترقّي و دانش پرور اسلام در گستره جهاني، مشخّص و معيّن خواهد گرديد.

ادامه مقاله میراث فرهنگی مکتوب‌: نمادی عینی از هویت فرهنگی تاریخی یک ملت را با کلیک بر روی این لینک بخوانید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612