کد خبر:19321
پ
tazeeni-2

مقایسۀ تطبیقی صفات خلفای چهارگانه در ستایش نامه های سرآغاز منظومه های فارسی

شرح موضوع و روش کلی پژوهش:
در سرآغاز برخی از منظومه های کهن فارسی، پس از ستایش خداوند و پیامبر (ص)، ابیاتی در مدح خلفای چهارگانه آمده است. این ستایش نامه نقاط مشترکی با یکدیگر دارند و گاه تفاوت هایی نیز میان آنها دیده می شود. طرح مذکور به بررسی تطبیقی این ستایش نامه ها می پردازد.

میراث مکتوب- شرح موضوع و روش کلی پژوهش:
در سرآغاز برخی از منظومه های کهن فارسی، پس از ستایش خداوند و پیامبر (ص)، ابیاتی در مدح خلفای چهارگانه آمده است. این ستایش نامه نقاط مشترکی با یکدیگر دارند و گاه تفاوت هایی نیز میان آنها دیده می شود. طرح مذکور به بررسی تطبیقی این ستایش نامه ها می پردازد.
برای اجرای این طرح، نخست کلیۀ منظومه های کهن فارسی که حاوی ستایش نامه ای برای خلفای چهارگانه اند شناسایی می شوند. در مرحلۀ بعد، این منظومه ها به ترتیب تاریخی مرتب می شوند و سپس ستایش هر یک از خلفای چهارگانه در هر یک از منظومه ها و ویژگی ها و صفاتی که برای هر یک ذکر شده، با یکدیگر مقایسه می شوند. در پایان طرح، نتایج این بررسی تحلیل می شود.
اهمّ منابع:
– سنایی، حدیقة الحقیقه، به کوشش مـدرس رضـوی، تهران، 1359 ش.
– عطار نیشابوری، منطق الطیر، به کوشش محمدرضا شفیعی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612