کد خبر:19299
پ
tazeeni

مقایسه تطبیقی صفات خلفای چهارگانه در ستایش نامه های سرآغاز منظومه های فارسی

در سرآغاز برخی از منظومه های کهن فارسی، پس از ستایش خداوند و پیامبر (ص) ابیاتی در مدح خلفای چهارگانه آمده است. این ستایش نامه نقاط مشترکی با یکدیگر دارند و گاه تفاوت هایی نیز میان آنها دیده می شود.

میراث مکتوب – در سرآغاز برخی از منظومه های کهن فارسی، پس از ستایش خداوند و پیامبر (ص) ابیاتی در مدح خلفای چهارگانه آمده است. این ستایش نامه نقاط مشترکی با یکدیگر دارند و گاه تفاوت هایی نیز میان آنها دیده می شود. طرح مذکور به بررسی تطبیقی این ستایش نامه ها می پردازد.
برای اجرای این طرح، نخست کلیۀ منظومه های کهن فارسی که حاوی ستایش نامه ای برای خلفای چهارگانه اند شناسایی می شوند. در مرحلۀ بعد این منظومه ها به ترتیب تاریخی مرتب می شوند و سپس ستایش هریک از خلفای چهارگانه در هریک از منظومه ها و ویژگی ها و صفاتی که برای هریک ذکر شده با یکدیگر مقایسه می شوند. در پایان طرح، نتایج این بررسی تحلیل می شود.

اهم منابع:
– سنایی، حدیقه الحقیقه، به کوشش مدرس رضوی، تهران، 1359 ش.
– عطار نیشابوری، منطق الطیر، به کوشش محمدرضا شفیعی
……………………………………………

نظر کاربر: مرتضی رشیدی آشجردی
پنجشنبه 18 مهر 1392 – 10:37

نظر کاربر: درود «بررسی و تطبیق سرآغاز منظومه های فارسی، با تکیه بر توصیف و ستایش خلفای چهارگانه» در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به عنوان رسالۀ دکتری به تصویب رسیده و در حال نگارش است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612