کد خبر:2454
پ
afaq79-m

مقاله‌ای درباره نسخه‌شناسی

در شماره جدید آفاق الثقاه والتراث مقاله ای با عنوان «مظاهر کودیکولوجیه: التراث العربی وفضاءات ما وراء الختم»: «نسخه شناسی: میراث عربی و حواشی و ترقیمه نسخه (ص ۱۲۹ ـ ۱۴۲) به قلم محمد بوزیان بنعلی به نگارش درآمده است.

میراث مکتوب- در شماره جدید آفاق الثقاه والتراث (سال ۲۰، ش ۷۹، شوال ۱۴۳۳هـ / سپتامبر ۲۰۱۲م ) مقاله ای با عنوان «مظاهر کودیکولوجیه: التراث العربی وفضاءات ما وراء الختم»: «نسخه شناسی: میراث عربی و حواشی و ترقیمه نسخه (ص ۱۲۹ ـ ۱۴۲) به قلم محمد بوزیان بنعلی به نگارش درآمده است. نویسنده در این مقاله از اهمیت برخی نکات نسخه شناسی سخن گفته و کوشیده است با ذکر نمونه هایی از نسخ خطی، فواید و دستاوردهای حاصل از توجه به حواشی و صفحات پایانی این نسخه ها را در رفع ابهامات موجود در مسیر تحقیق و حتی دیگر نکات نامکشوف و مبهم تحقیقی برشمارد. گفتنی است بررسی حواشی، ترقیمه و صفحات پایانی نسخه های خطی پیش از این نیز مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته و آثاری در این باره به نگارش درآمده است. از جمله این آثارمی توان به نهزه الحاضر ونزهه الخاطر فی أحاسن ما نقل من علی ظهور الکتب والدفاتر، اثر وزیر علی بن یوسف قفطی ( د: ۶۴۶ هـ)، الصبابات فیما وجدته علی ظهور الکتب من الکتابات، اثر جمیل بن مصطفی العظم الدمشقی (۱۲۹۰ ـ ۱۳۵۲ هـ)، و الغرر علی الطرر، اثر محمد خیر رمضان و… اشاره کرد.

معرفی مجله از محمد باهر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612