کد خبر:5225
پ
almahasen-m

متن و ترجمه المحاسن

کتاب المحاسن تألیف احمد بن محمد بن خالد برقی دایرة المعارفی است که موضوعات مختلف از علوم گوناگون را در بر دارد.

ميراث مكتوب – کتاب المحاسن تالیف احمد بن محمد بن خالد برقی دایره المعارفی است که موضوعات مختلف از علوم گوناگون را در بر دارد. به طور کلی مباحثی از اصول و فروع دین و اخلاقیات را شامل می شود.

جامعیت این کتاب نه به دلیل احادیث کتابش بوده، بلکه به خاطر آن بوده که این کتاب، علوم متعارف آن روزگار، حتی علوم غریبه را نیز در بر داشته است. کتاب محاسن یکی از قدیمیترین و مهم ترین منابع کهن روایی شیعه است. اهمیت و اعتبار این کتاب را در ردیف کتب چهارگانه شیعه دانسته اند. یکی از منابع مهم کتاب کافی است.

این کتاب مشتمل بر یازده کتاب (بخش) است که عبارتند از:

1- کتاب الاشکال و القرائن: ۱۱ باب.

2- کتاب ثواب الاعمال: ۱۲۳ باب.

3- کتاب عقاب الاعمال: 70 باب.

4- کتاب الصفوه و النور و الرحمه: 47 باب.

5- کتاب مصابیح الظلم: 49 باب.

6- کتاب العلل: بدون ابواب.

7- کتاب السفر: 39 باب.

8- کتاب الماکل: 136 باب.

9- کتاب الماء: 20 باب.

10- کتاب المنافع: 6 باب.

۱۱- کتاب المرافق: 16 باب.

بیش از پنجاه نسخه خطی از این کتاب در ایران وجود دارد که قدیمی ترین آن به سال 983 قمری است و بقیه از قرن یازدهم قمری به بعد می باشد. چهل نسخه از این کتاب ذکر شده است.

این کتاب تاکنون دو بار تصحیح شده نخستین مرتبه توسط مرحوم محدث ارموی، بر اساس نسخه صاحب مستدرک الوسائل و تصحیح دیگر مربوط به آقا سید مهدی رجایی و سید محسن حسینی امینی است.

این کتاب برای نخستین مرتبه است که به شکل کنونی درآمده و مورد ترجمه و تحقیق قرار گرفته است.

فهرست مطالب کتاب به این قرار است:

بخش اول: کلیات

فصل اول – شرح حال مولف

فصل دوم – بیان کتاب

خاتمه

بخش دوم: متن کتاب

1- شکل ها و قرینه ها

2- پاداش اعمال

3- کیفر اعمال

4- صفوت و نور و رحمت

5- چراغ های تاریکی ها

فهرستگان آیات قرآنی

«متن و ترجمه المحاسن» تالیف ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی در 2 جلد، شمارگان 1000 دوره، قطع وزیری، چاپ اول سال 1393، توسط انتشارات اعتقاد ما به چاپ رسیده است.

این کتاب به ترجمه و تحقیق علیرضا زکی زاده رنانی و تصحیح و تنقیح امیرحسین شهبازی منتشر شده است.

منبع: بساتين

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612