کد خبر:4046
پ
dena-m-1-1

فهرستواره دستنوشت هاي ايران (دنا) با طرح چند سؤال پيرامون تكمله هاي دنا

يكي از آرزوهاي بزرگ پژوهشگراني كه در زمينه نگارش هاي دوره اسلامي به تحقيق مي پردازند دستيابي به فهرستي مشترك از مجموعه نسخه هايي است كه از نگارش هاي دوره اسلامي استنساخ شده.

ميراث مكتوب – يكي از آرزوهاي بزرگ پژوهشگراني كه در زمينه نگارش هاي دوره اسلامي به تحقيق مي پردازند دستيابي به فهرستي مشترك از مجموعه نسخه هايي است كه از نگارش هاي دوره اسلامي استنساخ شده و در كتابخانه هاي جهان پراكنده است. با دستيابي به چنين فهرستي افزون براينكه عمده متون دوره اسلامي شناخته مي شود، كساني هم كه قصد تصحيح يك متن را دارند مي توانند از مشخصات همه نسخه هاي آن اثر آگاهي يابند.
بزرگ بودن اين آرزو و عدم امكانات كافي براي دستيابي به چنين خواسته اي موجب شده است تا پژوهشگران و فهرست نويسان، نگارش فهرست هاي مشترك (در هم كرد يا ادغام شده) را با تعريف كردن محدوده هاي ويژه و كوچك تر تنظيم كنند.
ايران يكي از دو كشور نخست دنيا در دارا بودن شمار بالاي نسخه هاي خطي است. با توجه به اين موضوع و با توجه به شمارِ فهرست هاي منتشر شده در ايران مي توان گفت كه كشور ما يكي از فعالترين كشورها در زمينه فهرست نويسي نسخه ها بوده است. بنابراين مي توان دريافت كه تهيه فهرست مشترك براي نسخه هاي خطّي موجود در ايران تا چه اندازه از اهميّت برخوردار
است.

ادامه مقاله «فهرستواره دستنوشت هاي ايران (دنا) با طرح چند سؤال پيرامون تكمله هاي دنا» نگاشته دكتر علي صادق زاده وايقان كه در شماره 188 كتاب ماه كليات منتشر شده است بر روي فايل پايين بخوانيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612