کد خبر:2742
پ
فاقد تصویر شاخص

شماره جدید «نامه پارسی»

مجلۀ نامۀ پارسی (سال هجدهم – شمارۀ اول و دوم) پاییز و زمستان 1392 به کوشش شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی منتشر شد.

ميراث مكتوب – مجلۀ نامۀ پارسی (سال هجدهم – شمارۀ اول و دوم) پاییز و زمستان 1392 به کوشش شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی منتشر شد.

نامۀ پارسی به سردبیری دکتر عباسعلی وفایی زیر نظر شورای مشاوران متشکل از دکتر مهدی محقق، دکتر محمدجعفر یاحقی، غلامحسین غلامحسین زاده، منوچهر اکبری، جلیل تجلیل، احمد تمیم داری، نعمت الله ایران زاده، دکتر کاووس حسن لی و دکتر یحیی طالبیان منتشر شده است.

فهرست عناوین مقالات این شماره از نامه پارسی به شرح زیر است:

بررسی تطبیقی پیدایش و ظهور داستان کوتاه در ایران و عراق/ دکتر عباس یوسف

احوال و آثار پیر ترکستان خواجه احمد یسوی (498 و 437/) و دستگاه عرفانی او/ علی محمد پشت دار/ عبدالکریم مختومی

بررسی تطبیقی نمادگرایی در شعر بدر شاکر السیاب و مهدی اخوان ثالث/ محمد نصیف جاسم

زبان و ادبیات فارسی در پاکستان: چشم انداز، موانع و راهکارها/ دکتر مهر نور محمد خان

آموزه های اخلاقی سعدی دربارۀ گرایش به دنیا و دنیاداری/ سیدمهدی رحیمی/ بتول مهدوی/ سعید شهروئی

بازتاب فرهنگ عامه در «چهارعنصر بیدل دهلوی»/ دکتر عبدالله ولی پورو دکتر رقیه همتی

جستجوی نقد و نظریه ادبی در شعر صائب/ دکتر محمدحسین کرمی و مرضیه طاهری

تأملی در کارکرد اجتماعی، عرفانی پادشاهان، وزیران و قضات در مثنوی معنوی/ دکتر مجید پویان

منوچهری و شعر عربی (تقلید یا نوآوری؟!)/ دکتر تورج زینی وند/ فاطمه عسکری

خاقانی و اسطورۀ جمشید/ عبدالمجید یوسفی نکو

نامۀ پارسی به صاحب امتیازی شورای گسترش زبان فارسی، سردبیری دکتر عباسعلی وفایی در 254 صفحه به بهای 50000 ریال منتشر شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612