کد خبر:9673
پ
yatime

دربارۀ یتیمة الدرر و کریمة الفقر و منابع برخی اشعار آن

یتمیة الدرر سومین دفتر از مجموعۀ «جنگ پژوهی» است.

میراث مکتوب – یتیمة الدرر و کریمة الفقر (مجموعۀ نظم و نثر مسطور از خطوط اکابر شیراز) تدوین و تألیف: جمال الدین محمد بن اصفهانی، نسخه برگردان کتابخانۀ ملی ملک، با مقدمه و توضیحات بهروز ایمان، تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی و کتابخانۀ ملی ملک، 1390، 167 + سی و هفت صفحه.

یتمیة الدرر سومین دفتر از مجموعۀ «جنگ پژوهی» است. بهروز ایمانی، که در کتابخانۀ مجلس منشأ خیرات فراوان بوده و از افراد بسیار آگاه در حوزۀ نسخه شناسی است، در مقدمۀ اثر، دربارۀ محتوای کتاب توضیحاتی داده است؛ کتاب شامل چند متن کوتاه منثور و مقداری اشعار تازی و فارسی است. بیشتر شعرها قبلاً چاپ شده و اندکی از آنها هم اشعار نویافته است. بخش زیادی از مطالب مقدمۀ ایشان شامل بازنویسی قسمت هایی از متن جُنگ است (حدود 13 صفحه از 29 صفحۀ مقدمه). به نظر می رسد که بهتر بود یا فقط متن حروفی چاپ می شد یا تنها چاپ عکسی می کردند، (به خصوص که چاپ عکسی خوانا و پاکیزه است). به علاوه که در بخش نمایه هم قسمت دیگری از متن کتاب (تقریباً اکثر شعرهای موجود در آن) بازنویسی شده است. با مراعات این نکته می شد کتاب را تقریباً در کمتر از نصف صفحات متن حاضر به دست خواننده رساند.   

متن کامل این مقاله نوشتۀ محمدرضا ضیاء که در شمارۀ 69 – 68 دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612