کد خبر:2261
پ
mahdavidamghani-m

دربارۀ ترجمۀ فارسی تذکره السامع و المتکلم

آنچه در ادامه می آید بخشی از مقاله احمد مهدوی دامغانی درباره کتاب آموزش نامه؛ فرهنگ فرادهی و فراگیری در اسلام (پارسی
شدۀ تذکرهالسّامع و المتکلم فی ادب العالم و المتعلم
بدرالدین جماعه) به گزارش و پژوهش محمدحسین ساکت است.

میراث مکتوب – آنچه در ادامه می آید بخشی از مقاله احمد مهدوی دامغانی درباره کتاب آموزش نامه؛ فرهنگ فرادهی و فراگیری در اسلام (پارسی شدۀ تذکرهالسّامع و المتکلم فی ادب العالم و المتعلم بدرالدین جماعه) به گزارش و پژوهش محمدحسین ساکت است.
مهدوی دامغانی در این مقاله که در شماره ۴۹ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث منتشر شده است می نویسد: اصل تعلیم و تعلّم و یا به تعبیر محقّق ارجمند و استاد دانشمند، فاضل کامل و قاضی عادل، جناب دکتر محمدحسین ساکت – که هماره زبان و قلمش به حق و عدالت گویا و نویسان باد – «فرهنگ فرادهی و فراگیری» از اصول و مبانی اوّلیه دین مبین اسلام است که با کریمۀ شریفۀ «إقرأ» آغاز و با ده آیۀ مبارکۀ دیگر، به تصریح یا به تلویح، ادامه یافته و تأکید شده است و مقام مقدّس حضرت ختمی مرتبت – صلّی لله علیه و آله – و عامۀ ائمۀ اسلام – علیهم السّلام و رحمهلله علیهم و آله کرام- مشمّراً دربارۀ آن اصل و نیز دربارۀ مبادی و آداب آن، فراوان سخن گفته اند و چگونگی مطلوب آن را معیّن و مرتّب فرموده اند.
در ارجمندترین و مهمترین کتاب منسجم حدیثی نزد شیعیان امامی که کتاب مستطاب کافی حضرت ثقه الاسلام کلینی – رضوان لله تعالی علیه- است و ارجمند ترین و مهمترین معجم کتاب حدیث نزد برادران سنّی ما که صحیح جناب «ابوعبدلله محّمد بن اسماعیل بخاری » – رحمهلله علیه – است، به ترتیب در کافی در «کتاب فضل العلم» که دوّمین باب آن کتاب است که پس از «کتاب العقل و الجهل » آمده است و در صحیح بخاری نیز سوّمین کتاب است که پس از کتاب «بَدءُ الوحی » آمده است.
در کافی یکصدوهفتاد و پنج حدیث از پیامبر اکرم (ص) و از ائمۀ طاهرین – علیهم السّلام – و در کتاب صحیح بخاری هفتاد و سه حدیث نبوی مسنداً ثبت شده است و این معنی که چنین مسأله ای از چنان اهمیّتی برخوردار است که در آغاز دو کتاب مستطاب مذکور به آن اهتمام شده و احادیث مربوط به آن در صدر آن کتابها قرار گرفته است، عظمتِ امر و نیز علاقه و توجه رسول اکرم (ص) را به آن مُبَرهن می سازد.
متن کامل مقاله احمد مهدوی دامغانی را درباره کتاب آموزش نامه؛ فرهنگ فرادهی و فراگیری در اسلام در فایل ذیل مشاهده کنید.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612