00:00:00
پنج شنبه ۳ام فروردین ۱۴۰۲
کد خبر:5290
پ
daramad-m1

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

بسیاری از نویسندگانی که دربارۀ هنر اسلامی می نویسند، بحثشان را از خود اسلام آغاز می کنند و به نظر می آید روش درست هم همین باشد.

ميراث مكتوب – بسیاری از نویسندگانی که دربارۀ هنر اسلامی می نویسند، بحثشان را از خود اسلام آغاز می کنند و به نظر می آید روش درست هم همین باشد. این نویسندگان معتقدند با بررسی جداگانۀ ذات اسلام بهتر می توان آن ذات را در هنر اسلامی بازشناخت و آن را همچون ملاک و معیار آنچه هنر اسلامی نامیده می شود در نظر گرفت. چنین رویکردی معقول به نظر می رسد، زیرا وقتی ار اسلام سخن می گوییم، از دینی حرف می زنیم که از سایر ادیان متمایز است. به همین نحو، وقتی از هنر اسلامی سخن می گوییم از هنری حرف می زنیم که از سایر هنرها متمایز است. اگر بتوانیم این وجوه تمایز را معین کنیم، آنگاه دقیقاً درخواهیم یافت هنر اسلامی چیست.

غالباً در فلسفه به مبحث زیباشناسی توجه چندانی نمی شود و در دین هم وضع به همین منوال است. آنچه در دین و فلسفه بیش ترین توجه را به خود جلب می کند اصول عمدۀ منطقی، افکار و عقاید، استدلالات و احتجاجات کلاسیک، و چارچوب های اساسی افکار مختلف بعدی است. مسائل و مباحث مربوط به زیبایی و لطافت، تصاویر مقبول و مشروع از منظر دین و طریقۀ ارزشیابی زیباشناختی آنچه می بینیم جملگی در قیاس با آنها جزئی و کم اهمیت جلوه می کند. افزون بر این، زیباشناسی همان طور که از خود لفظ بر می آید مستقیماً با احساس و بدن در ارتباط است، در حالی که غالباً چنین می پنداریم که فلسفه و دین با ابعاد معنوی زندگی ما سر و کار دارند و با جنبه های مادی آن ربط اندکی دارند.
هدف کتاب حاضر این است که نشان دهد زیباشناسی از آنچه غالباً گمان می کنیم بسیار مهم تر است. بخش اعظم مطالبی که دربارۀ زیباشناسی اسلامی نوشته شده مبتنی است بر فرضیات ساده انگارانه و نادرستی در این باب که چگونه می توان دین را با زیباشناسی وفق داد.

کتاب های درخشان بسیاری دربارۀ هنر اسلامی وجود دارد و تخصص و تبحری که در نگارش آنها به کار رفته نیز بسیار نظر گیر است. اما در این کتاب ها مباحث زیباشناسی غالباً عمق چندانی ندارند یا حتی اصلا بدان ها پرداخته نشده است و مؤلف در این اثر زمان زیادی را برای سر و سامان دادن به مطالب موجود و طرح ریزی بنیانی استوار برای زیباشناسی هنر اسلامی صرف کرده است.

یازده اشتباه متداول دربارۀ هنر اسلامی، خداوند خالق، خوشنویسی و نمادپردازی، دین، سبک و هنر، ادبیات، موسیقی، خانه و باغ، اعجاز قرآن، فلسفه و شیوه های نگریستن، تفسیر هنر، تفسیر اسلام، تفسیر فلسفه عناوین فصل های این کتاب است.

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی نوشتۀ اولیور لیمن به ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی در 298 صفحه، شمارگان 1500 نسخه، به بهای 160000ریال در سال 1393 از سوي نشر ماهي منتشر شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612