کد خبر:5157
پ
ayene-32-m

جمهوری ونیز و ایران

ضمیمۀ ۳۲ آینۀ میراث با عنوان جمهوری ونیز و ایران اثر گولیلمو برشه ترجمۀ یوسف خان مؤدب الملک به همراه مقاله ای دربارۀ فعالیتهای فرهنگی یوسف خان با پژوهش و تصحیح محسن بهرام نژاد منتشر شد

میراث مکتوب – ضمیمۀ ۳۲ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی – دورۀ جدید، سال یازدهم، شمارۀ ۳۲، سال ۱۳۹۲) با عنوان جمهوری ونیز و ایران اثر گولیلمو برشه ترجمۀ یوسف خان مؤدب‌الملک به همراه مقاله‌ای دربارۀ فعالیتهای فرهنگی یوسف خان با پژوهش و تصحیح محسن بهرام نژاد منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از ضمیمۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

بخش اول: فعالیتهای فرهنگی مؤدب الملک مشهور به ژوزف ریشار در ایران

مقدمه

مؤدب‌الملک: زندگی و فعالیتهای فرهنگی

الف: تأسیس نخستین مدرسۀ دخترانه در تهران

ب. سرپرستی دانشجویان اعزام به خارج، مجموعه داری، تألیف و ترجمۀ کتاب

نتیجه

یادداشتها

بخش دوم: دربارۀ کتاب جمهوری ونیز و ایران

مقدمه

لوئی کاستالدی و فعالیتهای او در ایران

چند نکته دربارۀ گولیلمو برشه (۱۸۳۳ – ۱۹۱۳ م)

نگاهی به چاپ قبلی ترجمۀ فارسی کتاب برشه

سخن آخر

بخش سوم: جمهوری ونیز و ایران

[آغاز کتاب]

جمهوری ونیز و مملکت ایران

فصل اول : [روابط دولت ونیز و اوزون حسن آق قویونلو]

فصل دوم: [روابط ونیز با صفویان: از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول]

فصل سوم: [از] شاه عباس کبیر [تا پایان صفویه]

تصاویر کتاب

کتابنامه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612