کد خبر:1592
پ
ansarim

تازه ترین نوشته های حسن انصاری

چاپ متن نسخه برگردان نسخۀ شماره ۲۱۸ از مجموعۀ طباطبایی کتابخانۀ مجلس، کتاب اشراق اللاهوت تألیف رکن الدین محمد بن علی الجرجانی در شرح کتاب کلامی الیاقوت، ضوء الشهاب فضل الله راوندی که شرحی است ارزشمند بر کتاب شهاب الأخبار، به کوشش حسن انصاری در دست انتشار است.

میراث مکتوب – چاپ متن نسخه برگردان نسخه شمارۀ ۲۱۸ از مجموعه طباطبایی کتابخانۀ مجلس، کتاب اشراق اللاهوت تألیف رکن الدین محمد بن علی الجرجانی در شرح کتاب کلامی الیاقوت، ضوء الشهاب فضل الله راوندی که شرحی است ارزشمند بر کتاب شهاب الأخبار، به کوشش حسن انصاری در دست انتشار است.
حسن انصاری دربارۀ چاپ این کتاب ها گفت: چند کتاب زیر را در دست انتشار و آماده سازی دارم:
۱- چاپ نسخه برگردان نسخۀ شمارۀ ۲۱۸ از مجموعه طباطبایی کتابخانه مجلس که پیشتر در سایت کاتبان آن را بر اساس یک عکس قدیمی معرفی کردم (همینک در کتاب بررسیهای تاریخی؛ چاپ کتابخانه مجلس) و الآن با اضافات و توضیحات تکمیلی در مقدمه، متن این مجموعه ارزشمند را که شامل تعدادی منتخبات حدیثی و کلامی است به پیشنهاد دوست ارجمندم آقای دکتر ایرانی در مرکز میراث مکتوب با همکاری دانشگاه برلین در دست انتشار دارم.
۲- کتاب اشراق اللاهوت تألیف رکن الدین محمد بن علی الجرجانی در شرح کتاب کلامی الیاقوت، نسخه کتابخانه مجلس را این روزها برای چاپ نسخه برگردان آن در دست کار دارم. مقدمه کتاب مشتمل است بر پژوهشی درباره رکن الدین جرجانی و آنچه تاکنون از او یافته ام (نیز نک: مقدمه من بر الأبحاث او در رد بر زیدیه) و دربارۀ اهمیت کتاب یاقوت و این شرح آن و مقایسه ای میان این شرح با شرح دیگری با عنوان اشراق اللاهوت که تألیفی است از پسر خواهر علامه حلی (و چنانکه پیشتر نشان داده ام ظاهراً نامش اشراق اللاهوت نباشد). درباره یاقوت هم مطالبی پیشتر از نویسنده این سطور در این سایت منتشر شده که همینک در کتاب بررسی های تاریخی دستیاب است و آن را در مقدمه این چاپ نسخه برگردان با تغییرات و اصلاحاتی درج خواهم کرد. این نسخه برگردان احتمالاً در مجموعه متون ایرانی که زیر نظر دانشمند ارجمند آقای جواد بشری منتشر می شود ارائه خواهد گردید.
۳- ضوء الشهاب فضل الله راوندی که شرحی است ارزشمند بر کتاب شهاب الأخبار؛ بر اساس نسخه ترکیه و با خط سید حیدر آملی که آن را در آنجا یافتم و در این سایت نیز آن را معرفی نموده ام. این کتاب را در سلسلۀ مشترک دانشگاه آزاد برلین و مرکز میراث مکتوب و به صورت چاپ نسخه برگردان و با همکاری زابینه اشمیتکه ارائه خواهیم کرد. مقدمه ای که با همکاری زابینه اشمیتکه فراهم کرده ایم مشتمل است بر مطالبی درباره شهاب الأخبار و شروح آن و نیز درباره فضل الله راوندی و اهمیت شرح او؛ ولله الحمد أوّلاً وآخراً.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612