کد خبر:4081
پ
chrmaghale-m

اصول دبيري چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبي قدماي ما

نظامي عروضي اصول دبيري را به بهترين شکل گرد آورده است.

ميراث مكتوب – نظامي عروضي اصول دبيري را به بهترين شکل گردآورده است؛ ديگران هم در اصول دبيري کتاب هاي مهمي نوشته اند اما کار نظامي، مهم ترين مسائل را دربر دارد و اين اصول در ايران قديم ريشه داشته و بعد، به دوره امويان و عباسيان رسيده است. سخن نظامي تعريف دبيري، شاخصه هاي دبير، شگردهاي کار، شگردهاي اعتباربخشي به کلام و… را در برمي گيرد و دبيران ما اين اصول را در کار خود به کار برده اند.
نويسندگان در اين مقاله اصول و مباني را با توجه به متون ادب فارسي، از مقدمه ابومنصوري تا بيهقي، سياست نامه، قابوسنامه، جهانگشا و برخي ديگر از متون ادب فارسي، بررسي کرده اند و نشان داده اند که در متون ادب فارسي، اين اصول چه دامنه گسترده اي داشته و دارد.

ادامه اين مقاله «اصول دبيري چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبي قدماي ما» نوشته عباسقلي محمدي، مه دخت پورخالقي چترودي، سيد عباس محمدزاده و عليرضا عابديان كه در شماره 31 مجله ادب و زبان منتشر شده است بر روي فايل زير بخوانيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612