کد خبر:2910
پ
noskhe-1-m

اسناد وقف نامه های نسخه های خطی

وقف يكى از برترين مصاديق احسان و نيكوكارى است كه در سامان دهى زندگى فردى و اجتماعى، نقش فراوانى دارد.

ميراث مكتوب – وقف يكى از برترين مصاديق احسان و نيكوكارى است كه در سامان دهى زندگى فردى و اجتماعى، نقش فراوانى دارد.
اين سنت حسنه كه از پيامبر و ائمه عليهم السلام براى ما به يادگار مانده است، از عوامل اثرگذار شكوفايى تمدن و پيشرفت در عرصه هاى گوناگون جوامع اسلامى به شمار مى رود. از اين رو، وقف مى تواند در جنبه هاى گوناگون حيات اجتماعى و فردى انسان، مانند فرهنگ، اقتصاد و ديگر عرصه ها، نقش سازنده اى داشته باشد.
وقف در لغت به معناي توقف و درنگ كردن است و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدي است كه ثمره آن، حبس اصل و تسبيل منافع است؛ يعنى صرف كردن مال در جهتى كه واقف تعيين كرده است. به بيان روشن تر، وقف مقدار مالى است كه فرد يا افرادي با اختيار خود از مالكيت خود خارج مى كنند تا مورد استفاده عموم قرار بگيرد و منافع آن در راه تأمين نيازمندي هاي مردم مصرف شود.

ادامه مقاله «اسناد وقف نامه های نسخه های خطی» نوشته عبدالحسين طالعي و نيره خداداد شهري كه در شماره 195 كتاب ماه كليات منتشر شده است بر روي گرينه دريافت فايل مطالعه كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612