کد خبر:2690
پ
kateban2-m-

ابن البطریق الحلی و یک اعتقاد نامه امامی در مکتب ابوالحسین بصری

احتمال دیگر این است که اینجا نویسنده وقتی به «بعض الأفاضل» که در اخبار مهدی کتابی نوشته اشاره می‌کند مقصودش ابن البطریق است

میراث مکتوب – احتمال دیگر این است که اینجا نویسنده وقتی به «بعض الأفاضل» که در اخبار مهدی کتابی نوشته اشاره می‌کند مقصودش ابن البطریق است و بنابراین محتملاً نویسنده این کتاب یکی از معاصران ابن البطریق و شاید یکی دیگر از شاگردان سدید الدین حمصی بوده است.

اما چند موردی که در متن چاپ شده رساله نشان می دهد نویسنده متعلق به مکتب ابو الحسین بصری و محمود الملاحمی بوده از این قرار است:

۱- آنجا که از حدوث عالم و اثبات واجب سخن می راند، نویسنده رساله از شیوه مکتب ابو الحسین بصری بهره می گیرد (ص ۱۸): ” أما بیان أنّ الأجسام محدثه فهو أنّا نقول: إنّها لو کانت أزلیّه لکانت فی الأزل أمّا أن تکون متحرکه، أو ساکنه، أو کائنه و الأقسام بأسرها باطله، فامتنع کون الأجسام أزلیّه. أما الحصر فظاهر. و أما بیان استحاله کونها متحرکه: فلأنّ حقیقه الحرکه یقتضی المسبوقیّه، و الأزل عباره عن نفی المسبوقیه، و الجمع بینهما محال. و بمثل هذا یبطل کونها ساکنه فی الأزل. و أمّا بیان استحاله کونها کائنه فی الأزل: فلأنّ الکائن هو ما تقدّم على المتحرّک و الساکن بوقت واحد و ما کان سابقا للمحدث بوقت واحد کان محدثا، فثبت أنّ الأجسام محدثه. و أمّا بیان أنّ کلّ محدث ممکن: فلأنّ المعقولات ثلاثه: إمّا واجبه الوجود لذّواتها، أو ممکنه الوجود بالنسبه الى ماهیّاتها، أو ممتنعه الوجود لذّاتها. و إذا کان الأمر على هذه القضیه فنقول: الحادث خارج عن قسمی الوجوب و الاستحاله، فیکون ممکنا».

۲- در بحث از صفت اراده، او مخالف نظر بهشمیان و همگام با ابو الحسین بصری است که از او هم البته به صراحت در اینجا یاد می کند و از نظریه وجود «داعی» برای باری تعالی بحث می کند (نک: ص ۲۰): «الفصل السادس فی أنّه تعالى مرید و کاره، و ماهیّه الإراده. قال أبو الحسین البصرى: المعنیّ من کونه تعالى مریدا، هو أنّ له حاثّ و داع دعاه إلیها. و معنى کونه تعالى کاره: هو أنّ له، أىّ أنّه دعاه الدّاعی على الحثّ علیها. و أمّا الدلیل على أنّ هذا الصفه حاصله له سبحانه: فهو أنّه لما ثبت کونه مؤثّرا فی العالم مع جواز ألّا یؤثّر، فلا بدّ من أمر اقتضى ایجاد العالم، و هو المسمّى بالإراده. و أمّا بیان کونه تعالى کارها: فلأنّه لمّا حکم صریح العقل بوجود مقبّحات عقلیّه، و کان سبحانه فی غایه درجات الکمال، فلا بدّ أن یکون کارها لها.»

۳- در بحث از صفات سمیع و بصیر هم آن دو را مانند مکتب ابو الحسین به مسئله علم باری ارجاع می دهد (ص ۲۰): «الفصل الثامن فی أنّه تعالى سمیع بصیر و معنى ذلک أنّه تعالى عالم بالمسموعات و المبصرات، و قد تقررّ أصل ذلک فی کونه تعالى عالما».

حسن انصاری

منبع: حلقه کاتبان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612